Münster

Projenin merkezi, Münster Üniversitesi Müzikoloji Bölümü’nde bulunuyor. Müzikolojik ve etnomüzikolojik çalışmalar burada yürütülüyor ve projenin İstanbul ve Bonn ayakları buradan yönetiliyor. 

19. Yüzyıl Osmanlı sanat müziği el yazmalarının kapsamlı transkripsiyonları ve eleştirel basıma hazırlanmaları burada Ersin Mıhçı, Marco Dimitriou, Semih Pelen ve Dr. Nejla Melike Atalay tarafından, Prof. Dr. Ralf Martin Jäger yönetiminde ve Zeynep Helvacı’nın asistanlığında gerçekleştiriliyor.

Hedef,  Osmanlı müziğine dair 19. yüzyıldan kalma nota el yazmalarının eleştirel basımı yoluyla, söz konusu materyalin müzik araştırmacıları ve müzisyenlerin kullanımına sunulmasıdır. Bu hedefe farklı adımlar içeren iki aşamada ulaşılması planlanıyor.

Mevcut kaynaklarda enstrümental eserlerin yanı sıra, güfteler içeren vokal eserlerin de bulunması nedeniyle, bu metinlerin de bilimsel edisyon sürecinde dikkate alınması gerekiyor. Söz konusu güftelerin edebi-dilbilimsel edisyonu Arap Dili ve İslam Bilimleri Enstitüsü ile yakın disiplinlerarası işbirliği içinde, müziğin edisyonuna paralel olarak sürdürülüyor. Bu görevi Dr. Nazlı Vatansever üstleniyor.