Proje Ekibi / Merkezler

Alman Araştırma Cemiyeti (Deutsche Forschungsgemeinschaft) tarafından finanse edilen proje, Münster Üniversitesi Müzikoloji Bölümü tarafından, her ikisi de Max Weber Vakfı – Yurt Dışı Beşeri Bilimler Enstitüleri’ne (Max Weber Stiftung – Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland) bağlı olan İstanbul Alman Şarkiyat Enstitüsü (Orient-Institut Istanbul) ve perspectivia.net ile Münster Üniversitesi Arap Dili ve İslam Bilimleri Bölümü ile işbirliği içinde ve uluslararası bir Blimsel Danışma Kurulu’nun desteğiyle yürütülüyor.

Üç ayrı şehirde bulunan söz konusu kurumların her biri belirli görevler üstleniyor ve projeye kendi alanlarında katkıda bulunuyor:

Münster’de Müzikoloji Bölümü ile Arap Dili ve İslam Bilimleri Bölümü, yakın işbirliği içinde hem müzikolojik/etnomüzikolojik konuları, hem de kaynakların dilbilimsel açıdan incelenmesini üstleniyorlar.

Bonn’da bulunan Max Weber Vakfı veri bankalarının geliştirilmesi ve yönetimi ile, hazırlanan çalışmaların çevrimiçi olarak perspectivia.net üzerinden yayınlanmasından sorumlu. Bonn’un görevleri arasında proje sürecinde elde edilen veri ve sonuçların dijital ortama aktarılması da yer alıyor. 

İstanbul Alman Şarkiyat Enstitüsü ise proje koordinasyonuna destek vermenin yanı sıra, konu ile ilgili kurum ve bilim insanları ile ilişkilerin geliştirilmesi ve yerinde kaynak araştırması sorumluluklarını üstleniyor. Ayrıca Bonn ile yakın işbirliği içinde edisyonun teknik yönetimine de katkıda bulunuyor.