İlgili bağlantılar

Kurumlar

Orient-Institut Istanbul:
https://www.oiist.org/tr/

Ayrıca bkz.:
İşbirlikleri

Veritabanları, kataloglar ve arşivler

Münster Şark Müziği Arşivi (MAMO):
http://www.uni-muenster.de/MAMO/index.html

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı – Türkiye Yazmaları (çevrimiçi katalog):
http://www.yazmalar.gov.tr/

Koç Üniversitesi Yazmalar Koleksiyonu (dijital el yazmaları koleksiyonu):
http://digitalcollections.library.ku.edu.tr/cdm/landingpage/collection/MC

Hakkı Tarık Us Koleksiyonu Süreli Yayınları (tam metin süreli yayınlar; DjVu eklentisi gerektirir):
http://www.tufs.ac.jp/common/fs/asw/tur/htu/list1.html

Türk Müzik Kültürünün Hafızası (Türk sanat ve halk müziği notaları):
http://www.sanatmuziginotalari.com/

TRT Tarihi Türk Müziği Arşivi (TRT müzik arşivinden dijitalize edilmiş nota yazmaları):
http://www.trtkulliyat.com/

Türkiye Diyanet Vakfı - İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM) Kütüphanesi, Osmanlıca Makaleler Veri Tabanı (Osmanlıca dergilerde yer alan tarih, edebiyat ve İslâm ilimlerine dair makalelerin tam metinleri)
http://ktp.isam.org.tr/?url=makaleosm/findrecords.php

Diğer bağlantılar

LexiQamus – Osmanlıca Kelime Çözücü (Osmanlıca yazmalarda tam okunamayan kelimeleri çözmek için tasarlanmış çevrimiçi araç):
http://www.lexiqamus.com/