Yayınlar

Corpus Musicae Ottomanicae (CMO) edisyonları açık kaynak olarak Max Weber Vakfı redaksiyonu perspectivia.net tarafından çevrimiçi yayınlanacaktır. Tek tek yazmaların edisyonları ayrıca talep üzerine basım sistemi ile okuyuculara sunulacaktır.

 

Osmanlıca Metinlerin Latin Harfleri ile Transkripsiyonunda izlenen yöntem  - Gözden geçirilmiş edisyon

Çevrimiçi yayın, 19 Ocak ayı 2022 / (Updated 19th October 2022)

Osmanlıca güftelerin çeviriyazımında kullanılan ana ilkelere ilişkin açıklamaları (İng.) PDF formatında buradan indirebilirsiniz.

Standart Müzik Terimleri Listesi - Gözden geçirilmiş edisyon

Çevrimiçi yayın, 17 Kasım 2021

*Updated 17th November 2021*
*Updated 8th March 2023*

CMO kaynak kataloğunun hazırlanması sırasında, Osmanlı Türkçesi müzik terimlerinin farklı yazım biçimlerinin neden olduğu sorunları gidermek için, 2016 yılında bir standart terimler listesi hazırlanmıştı. Aradan geçen yıllar içindeki çalışmalar, hem listenin kapsamını genişletmeyi hem de bazı düzeltmeleri zorunlu kıldı.

Listenin revizyonuna katkılarından dolayı Prof. Dr. Mehmet Kalpaklı (Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü) ve Prof. Dr. Cenk Güray’a (Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı) CMO ekibi olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz.

PDF formatındaki listeyi (İng.) buradan indirebilirsiniz: Standard List of Musical Terms

Hampartsum notası için truetype yazı tipi

Yeni yazı tipi

Hampartsum truetype yazı tipi VF OttoAneumatic, Vladimír Faltus ve Haig Utidjian tarafından, CMO proje ekibinin desteğiyle geliştirildi. CMO edisyonlarında kullanılmak üzere geliştirilen bu yazı tipi, araştırmaların güncel durumuna göre CMO adına sürekli olarak geliştirilmektedir.


Hampartsum yazı tipi, DARIAH-EU (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities) veri deposunda, Creative Commons lisansı altında erişime açıldı: VF OttoAneumatic

 

Rhythmic Cycles and Structures in the Art Music of the Middle East

Kongre bildirileri

Kısa süre önce yayınlanan kitap, uluslararası “Rhythmic Cycles and Structures in the Art Music of the Middle East“ kongresinin (program) bildirilerini içeriyor. 27-28 Şubat 2014 tarihlerinde Münster’de gerçekleştirilen kongre, Münster Üniversitesi Müzikoloji Bölümü Etnomüzikoloji ve Avrupa Müzik Tarihi Bilim Dalı tarafından,  Orient-Institut Istanbul (Max Weber Stiftung)) işbirliği ile düzenlenmişti.

Alana önemli katkıları nedeniyle Dr. Eckhard Neubauer’e ithaf edilen yayında CMO çalışanları, hem editör hem de yazar olarak yer aldılar.

Yayınevinin sayfasından kitabı görüntüleyebilirsiniz.

Osmanlıca Metinlerin Latin Harfleri ile Transkripsiyonunda İzlenen Yöntem (eski versiyon, gözden geçirilmiş edisyon için 19 Kasım 2021 tarihli çevrimiçi yayına bakınız)

Çevrimiçi yayın, 13 Eylül 2016

Osmanlıca güftelerin çeviriyazımında kullanılan ana ilkelere ilişkin açıklamaları (İng.) PDF formatında buradan indirebilirsiniz.

 

Terminoloji ve Çeviriyazı Üzerine Bir Not

Çevrimiçi yayın, 13 Eylül 2016

Corpus Musicae Ottomanicae çeşitli dil ve alfabelerin kullanıldığı kaynaklar içeren, çok dilli bir proje. Edisyonun ve internet sitesinin okuyucuları bu nedenle, dilbilimsel bağlam ve orijinal kaynakta kullanılan alfabeye göre farklı çeviriyazı sistemleri ve aynı sözcüğün farklı yazım biçimleri ile karşılaşacaklar. Projede kullanılan çeviriyazı sistemleri ve terminolojiye ilişkin ayrıntılı ana ilkeler henüz hazırlık aşamasında. Ana ilkeler sitemizde yayınlanana kadar, bazı temel kuralları özetlediğimiz metni (İng.) aşağıdaki bağlantıdan okuyabilirsiniz: A Note on Terms and Transliteration

Standart Müzik Terimleri Listesi (eski versiyon, gözden geçirilmiş edisyon için 17 Kasım 2021 tarihli çevrimiçi yayına bakınız)

Çevrimiçi yayın, 2 Mart 2016

Osmanlıca müzik terimlerinin çeviriyazımı, konuyla ilgilenen her çalışmanın karşılaştığı bir sorundur. Bu nedenle, projenin bir parçası olan “CMO - Kaynak Katalogları” veri bankasının hazırlık çalışmaları çerçevesinde, kullanılan terimlerin yazımı için bir standart listesi oluşturuldu.

Çalışmamıza bu katkılarından dolayı Prof. Dr. Mehmet Kalpaklı (Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü) ve Doç. Dr. Cenk Güray’a (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı) CMO ekibi olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz.

PDF formatındaki listeyi (İng.) buradan indirebilirsiniz.