Yayınlar

Corpus Musicae Ottomanicae (CMO) edisyonları açık kaynak olarak Max Weber Vakfı redaksiyonu perspectivia.net tarafından çevrimiçi yayınlanacaktır. Tek tek yazmaların edisyonları ayrıca talep üzerine basım sistemi ile okuyuculara sunulacaktır.

Rhythmic Cycles and Structures in the Art Music of the Middle East

Kongre bildirileri

Kısa süre önce yayınlanan kitap, uluslararası “Rhythmic Cycles and Structures in the Art Music of the Middle East“ kongresinin (program) bildirilerini içeriyor. 27-28 Şubat 2014 tarihlerinde Münster’de gerçekleştirilen kongre, Münster Üniversitesi Müzikoloji Bölümü Etnomüzikoloji ve Avrupa Müzik Tarihi Bilim Dalı tarafından,  Orient-Institut Istanbul (Max Weber Stiftung)) işbirliği ile düzenlenmişti.

Alana önemli katkıları nedeniyle Dr. Eckhard Neubauer’e ithaf edilen yayında CMO çalışanları, hem editör hem de yazar olarak yer aldılar.

Yayınevinin sayfasından kitabı ve içindekileri görüntüleyebilirsiniz.

Guidelines for the Transcription of the Ottoman Lyrics from Arabic into Latin Characters

Çevrimiçi yayın, 13 Eylül 2016

Osmanlıca güftelerin çeviriyazımında kullanılan ana ilkelere ilişkin açıklamaları (İng.) PDF formatında buradan indirebilirsiniz.

Terminoloji ve Çeviriyazı Üzerine Bir Not

Çevrimiçi yayın, 13 Eylül 2016

Corpus Musicae Ottomanicae çeşitli dil ve alfabelerin kullanıldığı kaynaklar içeren, çok dilli bir proje. Edisyonun ve internet sitesinin okuyucuları bu nedenle, dilbilimsel bağlam ve orijinal kaynakta kullanılan alfabeye göre farklı çeviriyazı sistemleri ve aynı sözcüğün farklı yazım biçimleri ile karşılaşacaklar. Projede kullanılan çeviriyazı sistemleri ve terminolojiye ilişkin ayrıntılı ana ilkeler henüz hazırlık aşamasında. Ana ilkeler sitemizde yayınlanana kadar, bazı temel kuralları özetlediğimiz metni (İng.) aşağıdaki bağlantıdan okuyabilirsiniz: A Note on Terms and Transliteration

Standart Müzik Terimleri Listesi

Çevrimiçi yayın, 2 Mart 2016

Osmanlıca müzik terimlerinin çeviriyazımı, konuyla ilgilenen her çalışmanın karşılaştığı bir sorundur. Bu nedenle, projenin bir parçası olan “CMO - Kaynak Katalogları” veri bankasının hazırlık çalışmaları çerçevesinde, kullanılan terimlerin yazımı için bir standart listesi oluşturuldu.

Çalışmamıza bu katkılarından dolayı Prof. Dr. Mehmet Kalpaklı (Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü) ve Doç. Dr. Cenk Güray’a (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı) CMO ekibi olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz.

PDF formatındaki listeyi (İng.) buradan indirebilirsiniz.