İşbirliği

CMO Projesi, aşağıdaki kurumlar ile işbirliği içinde yürütülmektedir: 

  • İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
  • İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı
  • Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü