Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü

Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü, başta terminoloji ve Osmanlıca terimlerin modern kullanımı olmak üzere edebi ve dilbilimsel konularda projeye destek sunuyor.