İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Hüseyin Sadettin Arel tarafından 1955 yılında Enstitü’ye bağışlanan koleksiyonda yer alan “Hamparsum (Erm. Hampartsum)” notası içeren el yazması eserlerin ile, konuyla ilgili diğer yazma ve basılı kaynakların dijital ortama aktarılarak edisyon için kullanımına olanak sağlıyor.