Cooperation Partners

The CMO project is supported by following co-operation partners:

  • Istanbul University Research Institute of Turkology (İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü)
  • Istanbul Technical University Turkish Music Conservatory (İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı)
  • Bilkent University Department of Turkish Literature (Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü)