İstanbul

Max Weber Vakfı’na bağlı Orient-Institut Istanbul (İstanbul Alman Şarkiyat Enstitüsü) hem proje yönetiminde hem de Türkiye’de bulunan ilgili kişi ve kuruluşlarla, araştırmacılar, kütüphaneler ve arşivler ile koordinasyon konusunda merkezi sorumluluk yükleniyor. Böylece kapsamlı bir bilimsel iletişim ve işbirliği ağının kurulması hedefleniyor.

Perspectivia.net ile işbirliği içinde edisyonun teknik yönetimi de Enstitü’nün görevleri arasında. İstanbul’da yürütülen diğer önemli görevler arasında sürekli literatür taraması, henüz bilinmeyen “Hamparsum (Erm. Hampartsum)” el yazmalarının bulunması ve konuyla ilgili yeni yazma eserlerin dijital kopyalarının edinilmesi yer alıyor.

Söz konusu görevleri of Dr. Richard Wittmann yönetiminde Dr. Nihan Tahtaişleyen, Dr. William Sumits ve Salih Demirtaş üstleniyor.

Enstitü’nün  perspectivia.net ile işbirliği ayrıca edisyonun çevrimiçi yayımını da kapsıyor: Çevrimiçi portalın yapılandırılması ve yayım sunucusunun altyapısının oluşturulması ile, edisyonun açık erişim ve „talep üzerine basım“ sistemleriyle kullanıcıya sunulması bunlara dahil.

Veri bankalarının yapılandırılması ve içerik geliştirilmesi ile veri girişi çerçevesinde Enstitü’de ayrıca „CMO - Kaynak Katalogları“ alt projesi hayata geçirilecek. Bu kapsamda “19. ve 20. Yüzyıllarda Nota Yayınlarında Yakındoğu Sanat Müziği Eserleri Kataloğu” ve içeriği proje kapsamında gerçekleştirilen transkripsiyonlarla doğrudan bağlantılı “Yazma Eserlerde Yakındoğu Sanat Müziği Eserleri Kataloğu” veri bankası modellerinin uygulanması ile, telifsiz nota basımlarının dijital ortamda kullanıcıya sunulması da Enstitü tarafından üstlenilen görevler arasında.

İstanbul ayrıca, Münster’deki proje ekibine, kullanılan kaynakların orijinallerine erişimi gerektiren konuların açıklığa kavuşturulmasında destek sunacak.