Fotoğraf: Salih Demirtaş
© Salih Demirtaş

Salih Demirtaş

Araştırma Görevlisi

Çalışma ve İlgi Alanları

 • Tarihsel müzikoloji
 • Türk müziğinin tarihi ve tarihyazımı
 • El yazması çalışmaları: kodikoloji, paleografi, ikonografi ve sanat tarihi
 • Müzik algısı, tını, entonasyon ve ses sanatı
 • [Auditory History]

Diğer bağlantılar:

Academia.edu profile: https://istanbultek.academia.edu/salihdemirtas

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-8723-1298

 

 • Özgeçmiş

  İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Müzikoloji ve Müzik Teorisi programında doktora eğitimine devam eden Salih Demirtaş, 2019 yılında İTÜ Müzik İleri Araştırmalar Merkezi’ndeki etnomüzikoloji yüksek lisans programından “Critical Edition of Hampartsum Manuscript YZPER2 In The Private Archive Of Ali Rifat Çağatay” başlıklı teziyle 2019 yılında mezun oldu. Lisans eğitimini 2000 yılında İstanbul Üniversitesi’nde gazetecilik alanında tamamlayan Demirtaş, SAE Amsterdam’da 2004-2005 yılları arasında ses mühendisliği eğitimi de aldı. Demirtaş, Orient-Institut İstanbul’da, Almanya Münster Üniversitesi tarafından yürütülen Corpus Musicae Ottomanicae projesine bağlı araştırmacı olarak görev yapmaktadır.Demirtaş ayrıca Türk Müziği Akademik Çevresi (TUMAC) ve İTÜ Osmanlı-Türk Müziği Araştırma Grubu’ndaki (OTMAG) editöryal ve bilimsel çalışmalarına da devam etmektedir.

 • Publikationen/Publications/Yayınlar

  Konferenzbeiträge / Conference Proceedings / Konferans bildirileri

  Özen, E. & Demirtaş S. & Baysal O. (2019). Musical Keywords In The Mevlevi Ayin Tradition. In International Music and Sciences Symposium Proceedings (pp. 577-586), Istanbul Technical University Turkish Music State Conservatory, Istanbul, 17-19 April 2019.

  Demirtaş, S. & Özen E. & Baysal O. (2018). Edvar Geleneğinde Müzikötesinin Müzikle İlişkisi ve Mevlevi Ayini Repertuarına Yansımaları. In IX. International Hisarlı Ahmet Symposium Proceedings (pp. 322-331), Afyon Kocatepe University State Conservatory, Kütahya, 10-12 May 2018.

  Özen, E. & Demirtaş S. & Baysal O. (2018). Beste-i Kadimler’den Dede Efendi’ye Mevlevi Ayinlerinde Söz Boyama. In IX. International Hisarlı Ahmet Symposium Proceedings (pp. 106-116), Afyon Kocatepe University State Conservatory, Kütahya, 10-12 May 2018.

  Projektberichte / Project Reports / Proje raporları

  “Mevlevi Ayinlerinde Söz Boyama”, TÜBİTAK Project, Program Code: 1001, Project No: 117K383, Project coordinator: Assoc. Prof. Ozan Baysal, 2017. https://trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRnd01UWTI=

  Vorträge / Presentations / Sunumlar

  24 August 2022: “The Example of the Ottoman Context: Historical Transcriptions of Performative Repertoires across Ethnic Borders and Borders of Time”, Roundtable respondent with Nihan Tahtaişleyen at 21st Quinquennial Congress of the International Musicological Society, Athens-Greece.

  23 August 2022: “Attributions to Acemler in the Ottoman Notational Sources”, Study Session “Persian Music in Foreign Sources” chaired by Judith I. Haug at 21st Quinquennial Congress of the International Musicological Society, Athens-Greece.

  22 June 2022: “Osmanlı Müziğinin Tarihi Kaynakları Üzerine Uluslararası Bir Proje: Corpus Musicae Ottomanicae” with Dr. Neslihan Demirkol, Uzaktan Kısa Kısa Akademik No. 99 (Online Lecture), 22 June 2022.

  30 May 2022: “Experience of a City: Multisensorial Approaches to Past and Present”, Conveyed with Dr. Esther Voswinckel Filiz, Orient-Institut Istanbul Online Workshop Series.

  28 October 2021: “Aesthetics and Semiotics of Mevlevi Ayin Tradition In The Corpus of Turkish Makam Music”, “Sacred Music of Istanbul - Special Topics in Middle Eastern Musics” undergraduate course supervised by Alexander Khalil (Online Lecture), School of Film, Music and Theatre - University College Cork, Ireland,.

  29 May 2021: “Hamparsum Yazmaları Üzerine Edisyon Kritik Çalışmaları”, Müzikte Değişim Online Symposium, Hacettepe University.

  7 May 2021: “Cemil Bey’in Taksimi Işığında Mukayeseli Bir Kuram ve Uygulama Modeli Olarak Irak Makamının Yapısı Ve Seyir Özellikleri”, International Üstâd-ı Cihân Tanbûrî Cemil Bey Online Symposium, Turkish Music Academic Circle.

  5 February 2021: “Historical Resonances of Nichori”, MIAM Online Colloquium 2020 Fall: Current Research In Music, Istanbul Technical University.

  4 February 2021: “Critical Report on the Ongoing CMO Edition of TR-Iam 1537”, CMO Online Panel: Reconstructing the Ottoman Music Corpus: Interpretational Issues of Hampartsum Sources, Orient-Institut Istanbul.

  23.09.2019: “Cataloging Private Archives of Turkish Music: Case Studies of OTMAG”, CMO Workshop Series on Cataloging, Editing, and Performing Ottoman Music: Archives and Catalogues of Written Music and Sound Recordings, Orient-Institut Istanbul.

  Redaktion / Edited books / Yayına hazırladığı kitaplar

  Ass. Editor

  Doğrusöz, N. ed. (2018). Rauf Yekta Bey’in Musiki Antikaları. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları.

  Editor

  Ayangil, R. ed. (2016). 100. Ölüm Yıldönümünde “Üstâd-ı Cihân” Tanbûrî Cemil Bey’e Armağan. Istanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yayınları.