© Salih Demirtaş

Salih Demirtaş

Araştırma Görevlisi

Çalışma ve İlgi Alanları

 • Tarihsel müzikoloji
 • Türk müziğinin tarihi ve tarihyazımı
 • El yazması çalışmaları: kodikoloji, paleografi, ikonografi ve sanat tarihi
 • Müzik algısı, tını, entonasyon ve ses sanatı

Diğer bağlantılar:

Academia.edu profile: https://istanbultek.academia.edu/salihdemirtas

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-8723-1298

 • Özgeçmiş

  İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Müzikoloji ve Müzik Teorisi programında doktora eğitimine devam eden Salih Demirtaş, 2019 yılında İTÜ Müzik İleri Araştırmalar Merkezi’ndeki etnomüzikoloji yüksek lisans programından “Critical Edition of Hampartsum Manuscript YZPER2 In The Private Archive Of Ali Rifat Çağatay” başlıklı teziyle 2019 yılında mezun oldu. Lisans eğitimini 2000 yılında İstanbul Üniversitesi’nde gazetecilik alanında tamamlayan Demirtaş, SAE Amsterdam’da 2004-2005 yılları arasında ses mühendisliği eğitimi de aldı. Demirtaş, Orient-Institut İstanbul’da, Almanya Münster Üniversitesi tarafından yürütülen Corpus Musicae Ottomanicae projesine bağlı araştırmacı olarak görev yapmaktadır.Demirtaş ayrıca Türk Müziği Akademik Çevresi (TUMAC) ve İTÜ Osmanlı-Türk Müziği Araştırma Grubu’ndaki (OTMAG) editöryal ve bilimsel çalışmalarına da devam etmektedir.

 • Publikationen/Publications/Yayınlar

  Konferenzbeiträge / Conference Proceedings / Konferans bildirileri

  Özen, E. & Demirtaş S. & Baysal O. (2019). Musical Keywords In The Mevlevi Ayin Tradition. In International Music and Sciences Symposium Proceedings (pp. 577-586), Istanbul Technical University Turkish Music State Conservatory, Istanbul, 17-19 April 2019.

  Demirtaş, S. & Özen E. & Baysal O. (2018). Edvar Geleneğinde Müzikötesinin Müzikle İlişkisi ve Mevlevi Ayini Repertuarına Yansımaları. In IX. International Hisarlı Ahmet Symposium Proceedings (pp. 322-331), Afyon Kocatepe University State Conservatory, Kütahya, 10-12 May 2018.

  Özen, E. & Demirtaş S. & Baysal O. (2018). Beste-i Kadimler’den Dede Efendi’ye Mevlevi Ayinlerinde Söz Boyama. In IX. International Hisarlı Ahmet Symposium Proceedings (pp. 106-116), Afyon Kocatepe University State Conservatory, Kütahya, 10-12 May 2018.

  Projektberichte / Project Reports / Proje raporları

  “Mevlevi Ayinlerinde Söz Boyama”, TÜBİTAK Project, Program Code: 1001, Project No: 117K383, Project coordinator: Assoc. Prof. Ozan Baysal, 2017. https://trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRnd01UWTI=

  Vorträge / Presentations / Sunumlar

  23.09.2019: “Cataloging Private Archives of Turkish Music: Case Studies of OTMAG”, CMO Workshop Series on Cataloging, Editing, and Performing Ottoman Music: Archives and Catalogues of Written Music and Sound Recordings, Orient-Institut Istanbul.

  Redaktion / Edited books / Yayına hazırladığı kitaplar

  Ass. Editor

  Doğrusöz, N. ed. (2018). Rauf Yekta Bey’in Musiki Antikaları. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları.

  Editor

  Ayangil, R. ed. (2016). 100. Ölüm Yıldönümünde “Üstâd-ı Cihân” Tanbûrî Cemil Bey’e Armağan. Istanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yayınları.