Dr. Nazlı Vatansever

Araştırma Görevlisi (Arap Dili ve İslam Bilimleri Bölümü)

Araştırma Alanları

 • Osmanlı el yazmaları çalışmaları
 • Osmanlı edebiyatı
 • Matbu kitap tarihi
 • Basın ve yayıncılık tarihi
 • Kitap reklamcılığı tarihi
 • Özgeçmiş

  Nazlı Vatansever lisans ve yüksek lisans eğitimini İstanbul’da Yıldız Teknik ve Mimar Sinan Üniversitesi’nde tamamlandı. Doktora derecesini ise Ekim 2022 yılında Viyana Üniversitesi - Yakın Doğu Araştırmaları Enstitüsü, Türkoloji bölümünden almıştır. Doktora tezinde, Sahhaflarşeyhizade Vakanüvis Esad Efendi’nin şahsi mecmuaları üzerinden onun okuma ve yazma alışkanlıklarının yanı sıra metin derleme faaliyetlerini incelemiştir.

  2012-2018 yılları arasında Tokyo Yabancı Diller Üniversitesi ve Türk Tarih Kurumu sponsorluğundaki, Arap harfli Türkçe bina kitabelerinin veri tabanını oluşturmayı hedefleyen Osmanlı Kitabeleri projesinde araştırma asistanı olarak görev almıştır.

  2019-2023 yılları arasında Viyana Üniversitesi Yakın Doğu Araştırmaları Enstitüsü ve Sanat Tarihi Enstitüsü’nde, ayrıca 2022-2023 yılları arasında Ruhr Üniversitesi Bochum’da Arabistik ve İslam Araştırmaları Enstitüsü’nde çalışmıştır. Bunun yanında 2019’dan bu yana çeşitli FWF ve ERC projelerinde görev almıştır. Vatansever’in araştırmaları Osmanlı toplumunda “okur-yazar” olmanın anlamı, Osmanlı el yazması kültürü ve matbu kitabın tarihine odaklanmaktadır.

  2024 yılından beri Corpus Musicae Ottomanicae projesinde görev yapmaktadır.

 • Publikationen/Publications/Yayınlar

  • Artikel (peer reviewed): "Books as a Career Shaper: The Reading Activities of Ṣaḥḥāflarşeyḫizāde Esʿad Efendi (1789-1848) at the Beginning of the Rise of His Career" in Authors as Readers (Hrsg. Élise Franssen), Venedig: Edizioni Ca'Foscari, 2022.
  • Artikel (peer reviewed): "Sahhaflarşeyhizade Esad Efendi'nin Kendi Kaleminden Bir Otobiyografi Denemesi" in Toplumsal Tarih Akademi, no:1 (Güz 2023).
  • Artikel (peer reviewed): "The Types of Text Compiling as Practiced by Ṣaḥḥāflarşeyḫizāde Esʿad Efendi," in Personal Manuscripts: Copying, Drafting, Taking Notes (Hrsg. Jürgen Paul, David Durand- Guédy), Berlin: De Gruyter (Studies in Manuscript Cultures), 2023.
  • Artikel: "Bir Dîvân Koleksiyoneri Olarak Sahhâflarşeyhizâde Vakanüvîs Esʿad Efendi" in Osmanlı Dünyasında Kitap Koleksiyonerleri [BüchersammlerInnen in der osmanischen Welt], (Hrsg. Hatice Aynur und Tülay Artan), Istanbul: Dergah Yayınları, 2023.
  • Buch Review: Kitaplara vakfedilen bir ömre tuhfe: İsmail Erünsal’a Armağan [Festschrift für Ismail Erünsal]. Türkiyat Mecmuası, vol. 24 (2014, Istanbul): 291-94.
  • Conference Review: XVIII. Yüzyıl Osmanlı Kitap Koleksiyonerleri, Bilgi Üretimi ve Dağılımı [Osmanische BuchsammlerInnen im 18. Jahrhundert: Wissensgenerierung und - verteilung] Müteferrika vol. 49 (2016/1): 317-320.