Fotoğraf: Semih Pelen
© Semih Pelen

Dr. Semih Pelen

Araştırma Görevlisi

Çalışma ve İlgi Alanları

 • Müzik Sosyolojisi
 • Türk Müzik Modernleşmesi
 • Müzik Teorisi
 • Türk Müziği Paleografyası
 • Ses Sistemleri

 

 

 • Özgeçmiş

  Akademike kariyerine 2013 yilinda, Yüksek Lisans için kabul edildiği ve aynı zamanda asistan olarak görev yaptığı Hacettepe Üniversitesi ADK, Müzikoloji Bölümü’nde başladı. 2016 yılında Master derecesini aldıktan sonra İTÜ Müzikoloji ve Müzik Teorisi doktora programına kabul edildi. Burada Türk Müzigi tarihi, teorisi, müzik sosyolojisi ve palegrafyasi derslerine katildi ve bir süre arastirma görevlisi olarak calisti. 2015-2017 yillari arasinda BESOM derneğinin yönetim kurulunda görev aldı. 2018-2020 yıllari arasında ise Atatürk Üniversitesi Müzik Bilimleri Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak piyano öğreticiliği yaptı. Türk Müzik Modernleşmesi çerçevesinde besteci ve teorisyen Kemal İlerici‘nin (1910-1986) mektupları üzerine yürüttüğü doktora tez çalışması devam etmekte olup Şubat 2020‘den beri CMO projesinde çalışmaktadır.

   

 • Publikationen/Publications/Yayınlar

  Publications

  Pelen, S. (2016). “Türkiye’de Müzik Teknolojisi Eğitimi: Üniversitelerin Eğitim Programları ve Stüdyo Olanakları Bakımından Karşılaştırmalı Analizi [Music Technology Education in Turkey: A comparative analysis of Universities Undergraduate Education Curriculums and Recording Studio Capabilities]”. Emrah Lehimler, Koray Çelenk, eds. 1. Erzurum Ulusal Müzik Bilimleri Sempozyumu Bildiriler, Cilt 2. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınları: 772-789.

  Presentations

  Pelen, S., and Özbayrak, O. V. (2016). “Türkiye’nin Müzik Yolculuğuna Bir Bakış: Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın 1960’lı ve 1970’li Yıllardaki Eser Seçimlerinin Karşılaştırılması”. 1. Ulusal Müzik ve Sahne Sanatları Sempozyumu, Ankara State Conservatory of Hacettepe University, Ankara.