Fotoğraf: Neslihan Demirkol
© N. Demirkol

Dr. Neslihan Demirkol

Araştırma Görevlisi (Arap Dili ve İslam Bilimleri Bölümü)

Çalışma ve İlgi Alanları

 • 19. yüzyıl ve sonrası modern Türk edebiyatı
 • Edebiyat kuramları
 • Edebiyat tarihi
 • Kültürel alanda edebiyat üretimi
 • Çeviribilim kuramları
 • Çeviri dinamikleri, aktörleri ve politikaları
 • Binbir Gece Masalları’nın Türkçe çevirileri ve uyarlamaları

 

 • Özgeçmiş

  Yüksek lisans ve doktora derecelerini Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü’nden alan Neslihan Demirkol, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde 2014-2016 yılları arasında Türk Dili okutmanı, 2016-2019 yılları arasında Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde yardımcı doçent doktor olarak görev yaptı. 2018-2019 akademik yılında Swiss Government Excellence Scholarship burslusu olarak Zürih Üniversitesi, Asya ve Doğu Enstitüsü, İslam Çalışmaları bölümünde doktora sonrası araştırmacı olarak bulundu. Yüksek lisans tezinde edebi çevirilerde sadakat kavramının kültürel açıdan yeni bir tanımı üzerinde durdu. Doktora tezinde Pierre Bourdieu’nün kültürel üretimin dinamiklerini dair yaklaşımı çerçevesinde edebi çevirilere merkeze alarak Türk edebiyatına dair anaakım modernleşme söylemini sorguladı. 2008-2013 yılları arasında UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Kültürlerarası Diyalog İhtisas Komitesi üyeliğini ve sekretaryasını yürüttü. 2006’dan bu yana ÇEVBİR (Kitap Çevirmenleri Meslek Birliği) üyesi olan Demirkol, sosyal ve beşeri bilimler alanında yayımlanan Kebikeç İnsan Bilimleri Kaynak Araştırması dergisinin 2011 yılından beri, feminist eleştiri ve toplumsal cinsiyet konularına odaklanan uluslarası fe dergi’nin ise 2018 yılından beri yayın kurulunda bulunmaktadır. Eylül 2019’dan beri CMO projesinde çalışmaktadır.

 • Publikationen/Publications/Yayınlar

  • “Geç On Dokuzuncu Yüzyıl Osmanlı Matbuat Alanının Gintis’in İnançlar, Tercihler ve Kısıtlar (İTK) Modeli Çerçevesinde Yorumlama Denemesi” in Hangi İnsanDavranış Bilimlerinde Rasyonalite, Sosyal Tercihler ve Oyun Teorisi. Edited by Erkan Gürpınar. Ankara: Efil Yayınevi, 2022: 107-128.

  • with Mehmet Kalpaklı. “The New Image of the Beloved in the Old Mirror: Reflections on the Neoplatonic Tradition in Modern Turkish Poetry”. in Faces of the Infinite: Neoplatonism and Poetry at the Confluence of Africa, Asia and Europe. Edited by Stefan Sperl and Yorgos Dedes. London: British Academy, 2022: 433–453. http://lyrics-of-ascent.net/

  • with Mehmet Kalpaklı. “Two Perspectives, One Scheherazade: Turkish Poetry and The 1001 Nights”. in Endless Inspiration: One Thousand and One Nights in Comparative Perspective. Edited by Orhan Elmaz. Gorgias Press, 2020: 93-114.

  • with Mehmet Kalpaklı. “İpek yolu’nun Ölümsüz Anlatısı: Binbir Gece Masalları”.  Binbir Gece Masalları Bursa Nüshası. Edited by Sadettin Eğri. Bursa: Bursa Büyükşehir Belediyesi Kitaplığı, 2016: 24-30.
  • “‘Lutf ile, ta’bîr eyle’ Kaya Sultan ve Melek Ahmed Paşa Anlatısında Rüyaların İşlevi” (“Please, interpret my dream”: The role of dreams in the narrative of Kaya Sultan and Melek Ahmed Pasha [in the book of Evliya Çelebi] ). Ayşegül Keskin Çolak’a Armağan: Tarih ve Edebiyat Yazıları. Edited by Hasan Çolak, Zeynep Kocabıyıkoğlu Çeçen ve N. Işık Demirakın. Ankara: Kebikeç Yayıncılık, 2016: 39-51.
  • with Kalpaklı, Mehmet. “Eternal Narratives of the Silk Road: The Thousand and One Nights from Samarkand to Istanbul”. Bulletin of IICAS 19 (2014): 81-97.
  • “Gathering Around a Table: Meals and Cuisine as a Means of Interculturality”. Workshop Proceedings: “Sharing the Same Taste” The Turkish and Romanian Common Traditional Cuisine. UNESCO. Ankara, 2013: 23-30.
  • “Hüsn ü Aşk’ta Hüsn’ün Âşık Rolünün İmkânsızlığı Üzerine” (On why Hüsn cannot be given the role of lover in Beauty and Love of Seyh Galip). Journal of Turkish Studies Volume 34/III (June 2011). Department of Near Eastern Languages and Civilizations, Harvard University.
  • “Çeviride Sadakatin Yeni Tanımları: Shakespeare’in A Midsummer Night’s Dream’i için Can Yücel’in Bahar Noktası Bir İhtimal Midir?” (New Definitions of Loyalty in Translation: Is Can Yucel’s Translation Bahar Noktası an Equivalent of Shakespeare’s A Midsummer Night’s Dream?). Kebikeç 32 (Kasım 2011): 187-237.
  • “The Role of Women in the Interaction and Transfer Between the Turkish and Macedonian Cuisine Culture”. Sharing the Same Taste: The Turkish and Macedonian Common Traditional Cuisine Workshop Proceedings. UNESCO. Ankara, 2010: 74-7.
  • “The Role of Gender in the Performances of Traditional Music”. The Existing Musical Forms and Traditional Cultures of the Peoples of the Border Regions of Turkey and Bulgaria Workshop Proceedings. UNESCO. Ankara, 2010: 43-49.