Nejla Melike Atalay
© Nejla Melike Atalay

Dr. Nejla Melike Atalay

Araştırma Görevlisi

Çalışma ve İlgi Alanları

 • 19. ve 20. Yüzyıl Türkiye Müzik Tarihi ve Müzik Tarihi Yazımı
 • „Batı“ Müzik Kültürünün Osmanlı İmparatorluğu‘nda Kurumsallaşması
 • Toplumsal Cinsiyet ve Müzik
 • Yorumlama Çalışmaları
 • Mekan Sosyolojisi
 • Özgeçmiş

  Nejla Melike Atalay İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda müzikoloji öğrenimini tamamladıktan sonra Viyana Prayner Konservatuvarı’nda bestecilik eğitimi almış ve bilahare müzikoloji eğitimine devam ettiği Viyana Müzik ve Sahne Sanatları Üniversitesi’nde doktora çalışmasını tamamlamıştır.

  Doktora tezini Türkiye Cumhuriyeti`nde ve öncesinde besteleyen kadın sanatçıların yaratım koşulları üzerine yapan Atalay, paralel olarak 2009-2017 arasında besteci Avniye Nazife Aral-Güran’ın yayınlanmamış eserleri, mektupları ve günlüklerinden oluşan şahsi arşivini düzenlemiştir.

  2009’ dan itibaren yurt dışı ve yurt içinde toplumsal cinsiyet ve müzik, kadın çalışmaları konularında yapılan sempozyumlara anlatıcı olarak katılmanın yanında organizatör ve koordinatör sıfatıyla bir çok projede yer almış ve etkinlikler düzenlemiştir.

  Atalay’ın Viyana Müzik ve Sahne Sanatları Üniversitesi’nde yüksek başarıyla tamamladığı doktora tezi 2019 yılında Herta Kurt Blaukopf Bilim ödülüne layık görülmüştür.

  Ocak 2021’den beri Münster Üniversitesine bağlı Corpus Musicae Ottomanicae Projesi’nde görev yapmaktadır.

 • Publikationen/Publications/Yayınlar

  “Materyal, Kuram ve Tatbik Çerçevesinde Nazife Aral-Güran Kişisel Arşivi [Nazife Aral-Güran's Personal Archive within the Framework of Material, Theory, and Practice]”, MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 2023, 1 (27), 138-147.

  “Ein Harmonium im Konak von Leyla [Saz] Hanımefendi (A Harmonium in the Konak of Leyla [Saz] Hanımefendi)”, TheMA: Open Access Research Journal for Theatre, Music, Arts Vol. IX/1-2 (2022) ISSN 2307-440X. (Engl.: A Harmonium in the Konak of Leyla [Saz] Hanımefendi/Tr.: Leyla [Saz] Hanımefendi’nin konağinda bir armonyum)

  “Bir İstanbullu Besteci Nazife Aral- Güran ve Geride Bıraktıkları“, in: İstanbul’un Çoksesli Batı Müziği Tarihi , Ed. Serhan Bali. İstanbul Kültür ve Sanat Yayınları, İstanbul 2022. (Eng.: The Istanbul composer Nazife Aral- Güran and what she left behind/ Dt.: Die Istanbuler Komponistin Nazife Aral- Güran und was sie zurückgelassen hat)

  Women Composers' Creative Conditions Before and During the Turkish Republic, Hollitzer Verlag. ISBN 978-3-99012-850-3

  Orchesterlandschaft der Türkei und Aserbaidschan (Co-Autor Rauf Kerimov), in: Lexikon des Orchesters, Hrsg. Frank Heidlberger, Gesine Schröder, Christoph Wünsch. Laaber Verlag. ISBN 978-3-89007-551-8

  „Nazife Aral-Güran“, in: Lexikon Musik und Gender, Hrsg. Prof. Dr. Annette Kreutziger-Herr und Prof. Dr. Melanie Unseld. Metzler Verlag, Stuttgart 2010.

  „Meliha Doguduyal“, in: Lexikon Musik und Gender, Hrsg. Prof. Dr. Annette Kreutziger-Herr und Prof. Dr. Melanie Unseld. Metzler Verlag, Stuttgart 2010.

  Türkiye Cumhuriyeti'nde Batı Müziği'nin Kurumsallaşma Süreci [Institutionalisierung der 'westlichen' Musik in der Republik Türkei- Teil II], Tuna Zeitschrift, Dezember 2020. Wien 2020.

  Müzik Tarihi Yazımında Osmanlı İmparatorluğu'nda Batı Müziği'nin Kurumsallaşma Süreci [Institutionalisierung der 'westlichen' Musik im Osmanischen Reich in der Musikgeschichtsschreibung], Tuna Zeitschrift, November. Wien 2020.

  Osmanlı'da Vals'in Yeri [The place of Walzes in the Ottoman Palace], Tuna Zeitschrift, Dezember. Wien 2019.

  Turkish Composer Avniye Nazife Aral-Güran's (1921-1993) Life and Representation in Mass Media in the Light of Republican Politics of Music (Co-Autorin Zeynep Arıkan). International Symposium Paper Book, Writing Women's Lives: Auto/ Biography, Life Narratives, Myths and Historiography, Istanbul 2016.

  Ein Essay über Frau, Musik und Männerherrschaft. Orkestra Musikmagazine, Ausgabe 432, Nov-Dez. Istanbul 2013.

  Vorträge

  01/ 2023 "Besteci Kadınların Türkiye Cumhuriyeti önce ve sonrasında Yaratım Koşulları. Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne müzik tarihinde üç besteci üzerine bir vaka çalışması: Leyla [Saz] Hanımefendi (1850?-1936), Nazife Aral-Güran (1921-1993) ve Yüksel Koptagel (d. 1931)’in üretim ve yaratım koşulları" at Orient-Institute Istanbul.

  08/ 2022 “The Example of the Ottoman Context: Historical Transcriptions of Performative Repertoires across Ethnic Borders and Borders of Time”, Roundtable chair with Ersin Mihci (Introduction to the topic and basic considerations on performative repertoire and its contexts, codified musical parameters, and general starting points for their critical transcription and edition) at 21st Quinquennial Congress of the International Musicological Society, Athens-Greece.

  04/ 2022 "Toplumsal Cinsiyet ve Müzik (Music and Gender)" at Mimar Sinan Fine Arts University, Istanbul State Conservatory Department of Musicology.

  01/2020 Istanbuler Komponistinnen Produktionsbedingungen im 19. und 20. Jahrhundert, Universität für Musik und darstellende Kunst Wien.

  06/2019 Instrumentallehrerinnen in Istanbul um 1900 und ihre Bezüge auf französische und deutsche Musiker*innen, Universität für Musik und darstellende Kunst Wien.

  03/2017 Ein Harmonium im Konak von Leyla (Saz) Hanımefendi, Universität für Musik und darstellende Kunst Wien.

  01/2015 The Biography of a female composer. Nazife Aral-Güran, Orient Institute Istanbul.

  04/2014 Turkish Composer Avniye Nazife Aral-Güran's (1921-1993) Life and Representation in Mass Media in the Light of Republican Politics of Music. Istanbul Yeditepe Universität.

  03/2014 Musik von Komponistinnen, Österreichisches Kulturforum Istanbul.

  11/2013 Produktionsbedingungen komponierender Frauen vor und nach der Gründung der Republik Türkei, Archiv Frau und Musik, Frankfurt am Main.

  09/2013 Über die eigene Musik-Komposition: Azab-ı mukaddes, Ort/e des Denkens an der Universität Wien