Fotoğraf: Zeynep Helvacı

Zeynep Helvacı

Araştırma Görevlisi / Asistan

Çalışma ve İlgi Alanları

 • Müzik arkeolojisi
 • Müzik antropolojisi
 • Etnomüzikoloji

 

  • Özgeçmiş

   1979’da Ankara’da doğdu. 2001 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun olduktan sonra, 2005’te Hacettepe Üniversitesi’nde “Kültür Tarihinin Yeniden İnşasında Müziğin Rolü” konulu teziyle sosyal-kültürel antropoloji alanında ilk yüksek lisansını tamamladı. Müzikoloji yüksek lisansını, 2004-2007 yılları arasında burslu asistan olarak çalıştığı Başkent Üniversitesi’nde, eski Yunan ve Önasya lirleri üzerine karşılaştırmalı bir çalışma ile 2007 yılında bitirdi. 2008’de doktora için geldiği Almanya’da 2010 yılında Würzburg Julius Maximilians Üniversitesi Müzik Araştırmaları Enstitüsü Entomüzikoloji Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2012’den beri görevini Münster Westfälische Wilhelms Üniversitesi Müzikoloji Enstitüsü’nde sürdürürken, 2014-2016 yılları arasında Würzburg Üniversitesi’nde de dersler verdi.
   “Eski Çağlarda Küçük Asya’nın Çalgıları” konulu doktora tezinin yazımına Prof. Dr. Ralf Martin Jäger’in danışmanlığında devam etmektedir.

   Ekim 2015’ten beri edisyonun teknik uygulamasından İstanbul ve Bonn ile koordinasyon içinde sorumlu olduğu CMO projesinde, aynı zamanda idari konularda Prof. Dr. Jäger’in asistanlığını üstlenmektedir.

  • Publikationen/Publications/Yayınlar

    

   • Rhythmic Cycles and Structures in the Art Music of the Middle East (=Istanbuler Texte und Studien, hrsg. vom Orient-Institut Istanbul), hrsg. von Ralf Martin Jäger in Zusammenarbeit mit Zeynep Helvacı und Jacob Olley, Würzburg 2016.
   •  „Antike Musikinstrumente Kleinasiens“, in: Die Tonkunst, Heft IV/2015, Weimar: Die Tonkunst e.V., 2015, 430-33.
   • “At the Crossroads of Many Disciplines: A Discussion on the Theory and Methodology of the History of Music”, in: Musical Perceptions - Past and Present. Studien zur Musikarchäologie VII (= Orient-Archäologie 25, hrsg. vom DAI-Orient Abteilung), Ricardo Eichmann, Ellen Hickmann und Lars-Christian Koch (Hg.), Rahden/Westf.: Verlag Marie Leidorf, 2010, 89-92.
   • “Hitit Müzik Kültüründe Lirler”, in: VII. Uluslararası Hititoloji Kongresi Bildirileri. Çorum 25-31 Ağustos 2008 / Acts of the VIIth International Congress of Hittitology. Çorum, August 25-31, 2008. 2 Bände, Aygül Süel (Hg.), Ankara: T.C. Çorum Valiliği, 2010, Band I, 389-98.
   • (in Zusammenerbeit mit Dr. Lütfü Erol): „Kültürel Kimlikte Doğu-Batı İkileminin Çözülmesinde Müziğin Rolü”, in: Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika  Çalışmaları Kongresi. 38. ICANAS, Dilek, Z. et.al. (Hg.) Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yay., 2008.
   • "Müzik ve Arkeoloji Üzerine", in: Müzik Dosyası, Ankara: SCA Yay., März 2007.
   • “Kültürel  Kimlik  Bağlamında  Müzik  Kültürümüz  ve  AB  Süreci”, in: Müzik Sanatımız ve AB Süreci. Sampozyum: 17-18 Mart 2006, Arzu Cengiz (Hg.),  Ankara: Sevda-Cenap And Müzik Vakfı, 2006, 199-204."‘Türkiye’de Müzik Alanının Bugünkü Durumu ve Geleceği’: Bir panelin ardından…", in: Müzik Dosyası, Ankara: SCA Yay., November 2005.
   • "Müzik Sosyolojisinin Doğuşu“, in: Müzik Dosyası, Ankara: SCA Yay., Juli 2004.