Fryderyk S. Zoll

Research assistant and Doctoral Candidate in Subproject B01 "Literary Forms of European Legal Culture in Poland, Russia and the Ukraine. Research on Law and Literature of Central- and Eastern-European Societies in Comparative Perspective"

CRC 1385 "Law and Literature"
Domplatz 6
Room 217
Phone: +49 251 83-32877
fzoll@uni-muenster.de

 • Research areas

  • Legal Theory, Taxonomy of legal terms
  • Validity of the law in the light of literature
  • Legal language in comparison
 • Vita

  • since 2020: Research assistant at the CRC 1385
  • 2014-2020: Master of Law at the University of Silesia in Katowice
  • 2019-2020: Chinese Law Diploma at the Beijing Foreign Studies University in Beijing
  • 2017-2019: Bachelor of Arts in English Philology with Chinese translation speciality at the University of Silesia in Katowice
  • 2018-2019: Exchange semester at the National Dong Hwa University in Hualien
 • Publications

  Papers

  1. "Różnice w postrzeganiu prawa i praworządności na polskiej wsi i w polskim mieście na przykładzie powieści kryminalnych K. Puzyńskiej i R. Mroza." In: The differences between the perception of law and justice in a polish city and a polish countryside on the example of criminal novels by K. Puzyńska and R. Mróz, Zeszyty Prawnicze 1/23 (2023) (forthcoming).
  2. "Bezpieczeństwo energetyczne Chińskiej Republiki Ludowej w kontekście międzynarodowej współpracy i źródeł pozyskiwania energii." In: M. Zuziak and E. Szwajnoch (eds.): Prawne i gospodarcze aspekty współpracy z Chińską Republiką Ludową. Katowice: Ius Publicum 2020. 159-190. Translated title (English): "Energy Security of the People's Republic of China in Scope of the International Cooperation and Energy Resources" (with E. Szwajnoch).
  3. "Prawo do prywatności – wymogi dotyczące bezpieczeństwa publicznego w świecie cyfrowym." In: Mira Malczyńska-Biały (ed.): Bezpieczeństwo. Prawa Człowieka. Stosunki Międzynarodowe Tom II. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2019. 116-128 (with A. Nowak).
 • Talks

  1. "Is translation really present in the legislative process of the EU? The Challenges of 'Intertextuality' of EU-law." Conference Recht und Literatur in Europa, WWU Münster, 17.-19.10.2022.
  2. "Literatura fantasy jako obraz kultury prawnej Europy Środkowo-Wschodniej." Conference Literatura Fantasy i Science Fiction - temat zainteresowań naukowych (Fantasy Literature as a subject of studies), 23.09.2022.
  3. "Criminal Literature - a twisted image of Law?" Conference Economic and Social development of Ukraine in the XXI Century: The National Vision and Challenges of Globalization, 13.05.2022.
  4. "Legal normative elements in literature on the example of the 'A Question of Price' short story by Andrzej Sapkowski." Conference Law, Security, World, 29.04.2022.
  5. "'Katastrofa Prawa w Literaturze'- Powieść kryminalna wobec atrofii prawa w XX wieku." Conference Nurt katastroficzny w literaturze, kulturze i sztuce (The Literary Trend of Catastrophism in Literature, Culture, and Art), 31.12.2021.