Haber Arşivi

ZH
|
© CMO

Müzikolog, Bizans müziği alanında solist ve koro şefi Dr. Ioannis Papachristopoulos CMO’ya konuk oluyor. İki gün sürecek etkinte Dr. Papachristopoulos katılımcılara “Chrysantos notası” olarak bilinen nota yazısının temellerine dair bilgi verecek.

Nota yazısına adını veren Madytoslu Chrysanthos, 19. yy. başlarında Konstantinopolis Ekümenik Patriği’nin teşviki ile Yunan kilise müziği için yenilenmiş bir öğretim metodu hazırladı. Atölye çalışmasının odak noktası, söz konusu reform ile eski stenografik nota yazısının yerini alan bu notasyon olacak. Çalışma kapsamında, Yunan kilise müziğinde ses sisteminin temel ilkeleri, form ve kuruluş özellikleri, kuramsal temeller, estetik kurallar ve kompozisyon tekniklerine de, kısıtlı zamanın elverdiğince, değinilecek.

Tarih ve saat:
23.02.2018, 14:00 (s.t.)-17:30
24.02.2018, 10:00 (s.t.)-13:30

Yer: CMO Binası, Philippistr. 3, 48149 Münster, Seminer odası 02.

Etkinliğe katılım ücretsizdir. Katılımcı sayısı sınırlı olduğundan en geç 19.02. tarihine kadar cmo@uni-muenster.de adresine başvuru yapılması gerekmektedir.

Atölye çalışmasının afişini buradan indirebilirsiniz.


BS
| | KONFERANS
© CMO

14. Yüzyıl Timurlu ve Celâyirî Saraylarında Müzik Üretimi: Abdülkâdir Merâgî’nin Hayatı ve Mirası

Dr. Zeynep Yıldız Abbasoğlu (Leiden University, Institute for Area Studies: Asia & the Middle East) CMO’nun konuğu olarak 14. yüzyılda müzik üretimi konulu bir konferans verecektir.

Etkinlik 30 Ocak Salı günü saat 18’de CMO binası (Philippistr. 3, 48149 Münster) 2 numaralı seminer odasında gerçekleştirilecektir.

Özet:
“This lecture offers a look into the musical life of the period in terms of political culture, music patronage, music circles and interaction between various cultures. The cultural identity of the Ottoman intellectual life, inherited from the previous Turco-Persian world, will be evaluated through the legacy of the master musician of the courts of Jalayirids and Timurids.”

ZH
| | SEMPOZYUM

CMO İstanbul’da uluslararası sempozyuma katıldı

CMO’nun işbirliği içinde olduğu kurumlardan İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı ile birlikte 13.-14.12.2017 tarihlerinde İstanbul’da “Hüseyin Sadettin Arel ve Türk Müziği” konulu uluslararası bir sempozyum düzenledi. Enstitü Kütüphanesi’nde bulunan Arel Koleksiyonu da sempozyumun odak noktalarından biriydi. Bu koleksiyonda yer alan bazı yazma eserlerin edisyon kritiği, İstanbul Üniversitesi’nin izni ile CMO projesi kapsamında gerçekleştiriliyor. Enstitü Müdürü Prof. Dr. Fikret Turan’ın nazik davetleri ile Prof. Dr. Ralf Martin Jäger ve Dr. Jacob Olley de sempozyuma, Arel Koleksiyonu’nun önemini ve içeriğini konu edinen birer sunumla katıldılar. Sempozyumun katılımcıları arasında, etkinliğin organizasyonuna da katkıda bulunan CMO Bilimsel Danışma Kurulu üyelerinden Prof. Rûhî Ayangil, Prof. Dr. Nilgün Doğrusöz-Dişiaçık ve Prof. Songül Karahasanoğlu de yer aldılar.

Sempozyum programını buradan indirebilirsiniz. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nün sayfasında etkinlikten fotoğraflar da görülebilir.


ZH
| | MİSAFİR ARAŞTIRMACI

Mevlevihanelerin ritüel müzikleri üzerine araştırma

Araştırmacı ve vurmalı sazlar sanatçısı Dr. Osman Öksüzoğlu, Türkiye ve Almanya’daki mevlevihanelerin ritüel ve müzik uygulamalarını karşılaştırmalı olarak inceleyeceği çalışmayı, CMO’nun misafiri olarak yürütecek. Öksüzoğlu, proje kapsamında gerçekleştireceği alan araştırmalarını organize etmek üzere Kasım 2017’den beri Almanya’da bulunuyor. TÜBİTAK tarafından finanse edilen ve bir yıl sürecek olan proje, konunun yalnızca (etno)müzikolojik boyutunun değil, ritüelleştirilmiş din biçimlerinin özgün sosyokültürel çevrelere uyarlanma biçimlerinin aydınlatılmasına da katkıda bulunmayı hedefliyor.

BS
| | ATÖLYE ÇALIŞMASI
© CMO

Ottoman Music: Theory, Notation, Performance

Misafir öğretim üyesi Prof. Dr. Nilgün Doğrusöz-Dişiaçık (İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı) tarafından Osmanlı müziğinde teori, nota yazıları ve icra konularının ele alınacağı bir atölye çalışması gerçekleştirilecektir. Etkinlik 24 Ekim Salı günü saat 16’da, CMO binası (Philippistr. 3, 48149 Münster) 2 numaralı seminer odasında gerçekleştirilecektir.

Bilgi ve iletişim: zeynep.helvaci@uni-muenster.de

BS
| | KONSER

CMO sahnede

CMO, Cusanuswerk tarafından düzenlenen "SLM. Barış, Adanma, Teslimiyet. İslam’a Yakınlaşmak" konulu yaz akademisi kapsamında bilgilendirici bir konser gerçekleştirdi. 30.08.2017 tarihinde Franz-Hitze-Haus’ta (Münster) gerçekleştirilen konserin programında, proje kapsamında edisyonları yapılan bazı eserler de yer aldı. Eserler, misafir sanatçılar Muharrem Cenker (ud) ve Osman Öksüzoğlu (perküsyon) ile, CMO ekibinden Salah Eddin Maraqa (kanun) ve Jacob Olley (ney) tarafından icra edildi. Dinleyicileri repertuvarın müzikal ve kültürel arka planı hakkında bilgilendiren Prof. Dr. Ralf Martin Jäger, konser sonunda gelen pek çok soruyu da yanıtladı. Etkinlik, akademi katılımcıları tarafından büyük ilgi ve beğeniyle karşılandı.

Konsere ait ses ve görüntü kayıtları ile fotoğraflardan bir seçkiyi sayfamızın “Medya” bölümünde bulabilirsiniz.

ZH/BS
| | ACI KAYBIMIZ
© CMO

Prof. Ş. Şehvar Beşiroğlu

Bilimsel Danışma Kurulu üyelerimizden değerli müzikolog Prof. Ş. Şehvar Beşiroğlu 26 Mayıs 2017 Cuma günü aramızdan ayrıldı. CMO ekibi olarak çalışma arkadaşımız ve Hocamızı genç yaşta kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, öğrencilerine ve müzikoloji dünyasına başsağlığı diliyoruz.

1965 yılında İstanbul’da doğan Şehvar Beşiroğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı’nda (TMDK) kanun öğrenimi gördü. Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik çalışmalarını da İTÜ’de, Türk Sanat Müziği alanında tamamladıktan sonra, Harvard Üniversitesi Ortadoğu Çalışmaları Merkezi’nde Osmanlı tarihi ve müziği alanında doktora sonrası araştırmalar yürüttü. 1986 yılından itibaren kanun icrası, sistematik müzikoloji, organoloji, etnomüzikoloji, makam teorisi, Osmalı-Türk müzik tarihi, müzik ve toplumsal cinsiyet, Akdeniz kültürlerinde müzik alanlarında dersler verdi. Akademik çalışmalarının yanı sıra, TMDK Müdür Yardımcısı, Müzikoloji Bölüm Başkanı, İTÜ MİAM (Dr. Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi) Yönetim Kurulu Üyesi, Müzikoloji ve Müzik Teorisi Doktora Programı Anabilim Dalı Başkanı ve Koordinatörü olarak çeşitli idari görevler üstlenen Beşiroğlu, son olarak İTÜ MİAM Müdürü olarak görev yapmaktaydı. Kanun ve çeng icrası ile Eurasia Ensemble, Romeiko Ensemble, Hattusha Ensemble, İzmir Baroque gibi çeşitli projelerde yer alan Beşiroğlu, Kantemir Topluluğu’nun da kurucusuydu.

Osmanlı-Türk müziğinin her alanında aktif ve üretken olan Hocamızın yokluğu daima hissedilecektir. Ailesinin derin üzüntüsünü paylaşıyoruz; başımız sağ olsun.


BS
| | Yeni Yayın
© Egon Verlag

Rhythmic Cycles and Structures in the Art Music of the Middle East

Uluslararası “Rhythmic Cycles and Structures in the Art Music of the Middle East” kongresinde (program) sunulan bildiriler, CMO çalışanlarının katkılarıyla yayınlandı.
Ayrıntılar için: Yayınlar
Yayınevinin sayfasından kitabı ve içindekileri görebilirsiniz.

BS
| | Workshop

İstanbul’da CMO Etkinlikleri

6-7 Mart 2017 tarihlerinde İstanbul’da hem projeyi tanıtmak, hem de yeni işbirlikleri geliştirmek amacıyla bir dizi etkinlik düzenlendi. Etkinliklerin ayrıntıları için bkz.:
Medya

ZH
| | GND

CMO’dan “Bütünleşik Otorite Dosyası”na katkı

Proje çalışmaları kapsamında elde edilen Osmanlı İmparatorluğu’ndan kişilere, özellikle müzisyen ve şairlere ilişkin bilgiler, “Bütünleşik Otorite Dosyası”na (Gemeinsame Normdatei – GND) dahil edildi. Bu bilgilerin girişi ile CMO, veri tabanının güncellenmesine ve genişletilmesine önemli bir katkı sunuyor.
GND kişiler, kuruluşlar, konferanslar, coğrafi adlar, konu başlıkları ve eser başlıklarını içeren bir dizindir. Alman Ulusal Kütüphanesi tarafından yönetilen bu sistem, Almanca konuşulan tüm ülkelerdeki kütüphane ağları, tüm Almanya’yı kapsayan Birleşik Süreli Yayınlar Veri Tabanı (Zeitschriftendatenbank – ZDB) ve pek çok başka kurum tarafından kullanılmaktadır. Özellikle kütüphaneler için önemli bir kataloglama aracı işlevi üstlenen GND, arşivler, müzeler, projeler ve internet uygulamalarında da giderek artan biçimde kullanılmaktadır.
CMO tarafından sağlanan üç yüzden fazla kişi hakkındaki kısmen yeni, kısmen gözden geçirilmiş verilerin GND’ye dahil edilmesi ile, Osmanlı müzik ve kültürü alanlarındaki araştırma verilerinin standartlaştırılması ve intibakı yönünde önemli bir adım atılmış oldu. Söz konusu veriler sayesinde internet tabanlı aramalar farklı isimlendirmeleri içererek kullanıcının kişi hakkında bilgiye ulaşmasını kolaylaştıracak, bu sayede yeni aramalara da imkan sağlayacak.
CMO gelecekte de proje çalışmaları sürecinde ortaya çıkan kişi verilerini GND’ye aktarmaya devam edecek.

BS
| | KONFERANS

Münster Müzikoloji Forumu


Dr. Salah Eddin Maraqa: “Arap Seyyahların Gözünden 19. Yüzyılda Paris’te Eğlence Kültürü” (Almanca)
13 Aralık 2016 Salı, 18:00
Bibliotheksraum II (EG rechts), Philippistr. 2b, 48149 Münster.

Özet:
“19. Yüzyılda pek çok Arap gezgin, farklı gerekçe ve koşullarla Avrupa’ya seyahat ediyordu. Hem Avrupalılar hem de Araplar tarafından ‘19. yüzyılın başkenti’ kabul edilen Paris, bu seyahatlerin en popüler durağıydı. Bu gezginlerin bir kısmı, deneyim ve izlenimlerini yazıya döktü. Konferans, söz konusu seyahatnamelerden bir seçkiye dayanarak, 19. yüzyıl Paris’ini ziyaret edenlerin karşılaştığı farklı eğlence türlerine odaklanıyor. Seyahatnameler, aynı dönemin Arap kültürünün araştırılmasında da önemli rol oynuyorlar. Dönemin Arap kültüründe yaygın olan Batı algısına ışık tutuyor, kültürel aktarım, değişim ve Batılılaşma süreçlerinin aydınlatılmasına katkıda bulunuyorlar.”

BS
| | Açılış Töreni

Münster Şark Müziği Arşivi (MAMO) Açılış Töreni

Münster Şark Müziği Arşivi’nin (MAMO) açılışı, 27 Ekim 2016 günü saat 18’de ULB galerisinde (Krummer Timpen 3, 48143 Münster) yapılacak törenle gerçekleştirilecek. Arşiv Direktörü Dr. Salah Eddin Maraqa, tüm ilgilileri bu etkinliğe davet ediyor.

MAMO projesi WWU Müzikoloji Bölümü ile Üniversite ve Bölge Kütüphanesi (ULB) işbirliğinde hayata geçiriliyor. Arşiv, Şark müziği ve müzik teorisine ilişkin önemli bir koleksiyonu bilimsel araştırmalar için dijital ortamda kullanıma sunuyor.

Etkinliğe katılmak için 20.10.2016 tarihine kadar maraqa@uni-muenster.de adresinden kayıt yaptırılması gerekmektedir.

ZH
| | People’s award

Anna Plaksin’e “People’s award" en iyi poster ödülü!

CMO ekibinden Anna Plaksin’in (Bonn), “Edirom User Forum” kapsamında hazırladığı CMO projesini anlatan sunumu, “People’s award" en iyi poster ödülüne layık görüldü. Posteri buradan indirebilirsiniz.

Edirom User Forum, dijital müzik edisyonu alanından tüm ilgililere ve Edirom araçları kullanıcılarına açık bir poster oturumu. Forum, 2009’dan beri her yıl Detmold/Paderborn Müzikoloji Bölümü, “Edirom Sanal Araştırma Ağı” (Virtueller Forschungsverbund Edirom) tarafından düzenlenen ve dijital edisyon çalışmalarını konu edinen Edirom Yaz Okulu (ESS) kapsamında gerçekleştiriliyor. Bu seneki forumun teması “dijital edisyon verilerinin hazırlanması, işlenmesi ve sunumunda yaklaşım ve olanaklar” olarak belirlenmişti.

Etkinliğe katılan ‘dijital’ müzikologlar, özellikle CMO edisyonunun içeriğinin ortaya çıkardığı teknik güçlükler nedeniyle sunuma büyük ilgi gösterdi. Edisyonun dijital boyutu, Batılı olmayan bir müzik sisteminin, tamamen Batı müziği için geliştirilmiş araçlarla temsil edilmesi ve MEI ile Osmanlı müziğinin temsiline uygun bir kodlama sistemi geliştirilmesini kapsıyor. Poster sunumuna gösterilen yoğun ilgi, CMO edisyonunun sadece müzikoloji ve edebiyat değil, dijital beşeri bilimler alanında da yeni yaklaşımlar geliştirmesine katkıda bulunacağını tekrar gösterdi.

Ekip arkadaşımızı içtenlikle kutluyor, alanlar arasında köprü rolü üstlendiği için kendisine teşekkür ediyoruz!

| Kolokyum

CMO 6 Haziran 2016 tarihinde etnomüzikoloji kolokyumu düzenliyor. Proje araştırmacılarından Ersin Mıhçı ve Jacob Olley’nin güncel olarak yürütmekte oldukları araştırmalar hakkında bilgi verecekleri etkinlik, konuya ilişkin genel tartışmalar için de olanak sunacak. Etkinlik Philippistr. 3 (48149 Münster) adresindeki CMO binası 2 numaralı seminer odasında gerçekleştirilecektir. Saat 18’de başlayan etkinliğe katılım serbest ve ücretsizdir.

Etkinlikte yapılacak sunumların başlıkları aşağıdaki gibidir:
Ersin Mıhçı: "Music and National Identity in the Nineteenth-Century Greek-Speaking World."
Jacob Olley: "Notational Reform and the Armenian Cultural Revival in Nineteenth-Century Istanbul."

BS
| | Haber

CMO hakkında RISM’in haberi

Répertoire International des Sources Musicales (RISM)’in CMO Projesi hakkında yayınladığı haberle ilgili sayfamızın „Basında CMO“ kısmından bilgi edinebilir, haberin Almanca orijinalini RISM’in sayfasından okuyabilirsiniz.

BS
| | Yayın

Standart Müzik Terimleri Listesi

İlgili müzik terimlerinin Prof. Dr. Mehmet Kalpaklı ve Doç. Dr. Cenk Güray tarafından hazırlanan standartlaştırılmış yazım listesini “Yayınlar” bölümünden indirilebilirsiniz.

BS
| | İnternet sitesi

CMO internet sitesi yayına başladı!

CMO Projesi internet sitesi 3 Mart 2016 tarihinde Almanca ve 16 Haziran 2016 tarihinden itibaren Türkçe olarak yayına başladı. Sayfanın İngilizce versiyonu da yakında hazır olacak.

BS
| | Proje Açılışı

Proje açılış töreni

Açılış töreni programını buradan indirebilirsiniz.