Atölye Çalışmaları

Sayfamızın Güncel/Haberler ve Haber Arşivi bölümlerinde kaydı yapılmamış, geçmiş atölye çalışmalarına ilişkin bilgi edinebilirsiniz. Atölye çalışmalarının afişlerine Medya bölümünde yer alan Fotoğraflar kısmındn ulaşabilirsiniz.

Bilgilendirici Konser: Osmanlı İmparatorluğu’nda Kentsel Sanat Müziği (Video/Ses kayıtları)

Münster, 30.08.2017

1. Segâh son peşrev „Cân kurtaran” and Segâh son yürük semâî (Anon.)
Source: Ms. TR-Iütae 107 (Istanbul University – Research Institute of Turkology)
Download MP3: Link

2. Yegâh peşrev, usûl berefşân (Tanbûrî İsak)
Source: Ms. TR-Iüne 207-5 (Istanbul University – Rare Works Library)
Download MP3: Link

3. Rehâvî peşrev, usûl sakîl (Dimitrie Cantemir)
Source: Ms. TR-Iüne 207-5 (Istanbul University – Rare Works Library)
Download MP3: Link

4. Hisâr sâz semâîsi (Hampartsum Limonciyan)
Source: Ms. TR-Iüne 203-1 (Istanbul University – Rare Works Library)
Download MP3: Link

You can also watch a video below or download it to your computer here: Video (500 MB)