Fotoğraf: Ersin Mıhçı
© Yaprak Melike Uyar

Dr. Yaprak Melike Uyar

Araştırma Görevlisi

Çalışma ve İlgi Alanları

 • Etnomüzikoloji
 • Müzik Sosyolojisi
 • 20. yüzyıl başlarında kayıt endüstrisi
 • Mevlevi müziği
 • Türkiye’de caz
 • Popüler müzik araştırmaları
 • Özgeçmiş

  Bir etnomüzikolog olarak caz, popüler müzik, müzik ve ruhaniyet, ve erken dönem kayıt endüstrisi hakkında araştırmalar yapmaktadır. Doktorasını, İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müzikoloji ve Müzik Teorisi Bölümü’nde "Türkiye'de Caz: Kültürel Anlamları ve Yerelleşme Süreci" başlıklı doktora teziyle 2016 senesinde tamamladı. Yüksek lisans derecesini İTÜ MİAM Etnomüzikoloji Bölümü’nden, 2009 senesinde, "Sema Ayinlerinin Metalaştırılması" adlı teziyle aldı. Altı sene İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’nda araştırma ve öğretim görevlisi olarak görev yaparak, ‘Caz Tarihi’, ‘Popüler Müzik Tarihi’, ‘Popüler Müzik Çalışmaları’ ve ‘Türkiye’de Popüler Müziğe Giriş’ derslerini verdi. Bilgi Üniversitesi’nde 2017 ve 2018 senelerinde ‘Caz Tarihi’ ve ‘Müzik ve Toplumsal Cinsiyet’ derslerini verdi. 2019 ve 2021 seneleri arasında Berlin Freie Universität’te araştırmacı olarak görev yaptı. 2020 senesi yaz döneminde Humboldt Üniversitesi’nde ‘Türkiye Müziklerinde Modernleşme ve Melezleşme’ başlıklı bir ders verdi.

 • Publikationen/Publications/Yayınlar

  Peer-Reviewed Publications

  • Turkish Disco: At the Crossroads of Pop, Groove, Psychedelia and Anatolia, Musicologist Journal, Manuscript submitted for publication.
  • The Early Performance of Jazz Music in Turkey, Porte Akademik: Journal of Music & Dance Studies, Vol. 13 (2016), pp.129–139 (with Karahasanoğlu, S.).
  • Gender and Performance: Women Musicians of the Jazz Scene of Turkey, Porte Akademik: Journal of Music & Dance Studies, Vol. 8 (2013), pp. 86–98.
  • Recent Representations of the Music of the Mevlevi Order of Sufism, Journal of Interdisciplinary Music Studies, Vol. 6 No. 2 (2012), pp. 137–150 (with Beşiroğlu, Ş. Ş.).

  Book Chapters

  • Music in Turkey. In Chantal Hamelinck and Teike Asselbergs (eds.) Cultural Mapping Turkey 2019. Retrieved from https://dutchculture.nl/en/mapping-turkey
  • Popüler Müzik: Tanımlar, Teoriler ve Güncel Çalışmalar. In Evrim Hikmet Öğüt and Ulaş Özdemir (eds.) Etnomüzikoloji’de Güncel Tartışmalar. Manuscript submitted for publication.

  Conference Presentations

  • Oral Histories of Record Collecting in Turkey’s Early Jazz Scene - Recollecting a Shared Polyphony Conference. 23–24 January, 2020. EUME, Forum Transregionale Studien, Berlin, Germany.
  • Narrating the History of Jazz in Turkey: Memories vs. Myths - Rhythm Changes Conference. 11–14 April, 2019. Graz, Austria.
  • Turkish Psychedelic Music: Genre, Culture and Politics - 6th Symposium of the ICTM Study Group on Music and Dance in Southeastern Europe. 15–21 April, 2018. Sinj, Croatia.
  • The Localization of Jazz in Turkey - Musicult: Cultural Studies in Music Conference. 7–9 May, 2015. İstanbul, Turkey.
  • The Impact of Political History on Music Making: Issues of Ethnicity on Jazz in Turkey Between 1923-1955 - Power and Democracy: the Many Voices of Oral History. XVIII IOHA Conference. 9–12 July, 2014. Barcelona, Spain.
  • The Exploration of Term of 'Turkish' Jazz. - Musicult: Music and Culture Conference, 15–17 May, 2014. Istanbul, Turkey.
  • An Analysis of the Commodification of Whirling Dervish Rituals in the Context of Pierre Bourdieu’s Cultural Capital Theory - IV. International Hisarlı Ahmet Symposium, 6–8 June, 2014. Kütahya, Turkey.
  • Identity Practices Among Musicians within the Jazz Scene in Turkey - International Musicological Society Congress. 1–7 July, 2012. Rome, Italy.
  • A Newly Emerging Subculture in Turkey: 'Apaches' Dancing to the Fusion of Progressive Trance and Arabesk - EMP Pop Conference. 25–27, February 2011. UCLA, California, USA.
  • Musical Aspects of the Representation of Whirling Dervish Rituals as Public Performances - Conference on Interdisciplinary Musicology (with Şehvar Beşiroğlu). 30 August–3 September, 2011. Glasgow, Scotland.
  • he Transformation of Un-music into Music: The Effect of Popularization on the Perception of Music in the Whirling Dervish Ceremonies in Istanbul - Un-Music Conference. 6–7 March, 2009. Harvard University, USA.
  • Music of Romani People Located in Sulukule - Music and the Urban Conference. 13–16 March, 2008. Harvard University, USA.