Fotoğraf: Dr. Jacob Olley

Dr. Jacob Olley

Araştırma Görevlisi

Çalışma ve İlgi Alanları

 • Türk ve Osmanlı müziği tarihi
 • Müzik ve ulusötesi Ermeni kimliği
 • Ortadoğu müziği
 • Kozmopolitzm ve milliyetçilik
 • Müzik ve küresel tarih 

Diğer bağlantılar:

Academia.edu:  https://uni-m.academia.edu/JacobOlley

 • Özgeçmiş

  Jacob Olley 2007-2011 yıllarında Londra Üniversitesi Doğu ve Afrika Çalışmaları Okulu’nda etnomüzikoloji öğrenimi gördü. Londra ve İstanbul’da Osmanlıca ve modern Türkçe, Londra’daki Ermeni Çalışmaları Programı’nda Batı Ermenicesi öğrendi. 2010-2015 yılları arasında İstanbul’da uzun süreli ikamet etti, burada arşiv ve saha araştırmalarının yanı sıra ney dersleri aldı. Londra Üniversitesi King’s College’da etnomüzikoloji ve Londra Yunus Emre Kültür Merkezi’nde ney dersleri verdi. Ekim 2015’ten beri Corpus Musicae Ottomanicae (CMO) Projesi’nde Ermeni alfabesi ile Osmanlıca dilinde yazılmış olan "Hampartsum (Hamparsum)" notası koleksiyonlarının edisyonu üzerinde çalışmaktadır. Aynı zamanda Sanat ve Beşeri Bilimler Araştırma Konseyi (Arts and Humanities Research Council) tarafından desteklenen “Writing Music in Early Nineteenth-Century Istanbul: Ottoman Armenians and the Invention of Hampartsum Notation“ başlıklı doktora tezi üzerindeki çalışmalarını Londra Üniversitesi King’s College’a bağlı olarak sürdürmektedir. Corpus Musicae Ottomanicae projesine 2015 yılında katıldı. 2020 yılında projeden ayrılışına kadar Ermeni harfli Türkçe müzik mecmualarının edisyonu odaklı çalıştı.

 • Publikationen/Publications/Yayınlar

  (Selected Publications)

  • “Remembering Armenian Music in Bolis: Komitas Vardapet in Transcultural Perspective.” Memory Studies 12, no. 5 (2019) (Special Issue: Ottoman Transcultural Memories, edited by Gabriel Koureas, Jay Prosser, Colette Wilson, and Leslie Hakim-Dowek): 547–64.
  • With Anna Plaksin. “Creating an Encoding Workflow for a Critical Edition of Ottoman Music Manuscripts: Challenges and Solutions.” In Music Encoding Conference Proceedings 2015, 2016 and 2017, edited by Giuliani Di Bacco, Johannes Kepper and Perry D. Roland, 119–30. 2019. DOI: https://doi.org/10.15463/music-1.
  • “Some Notes on the Manuscripts in Hampartsum Notation in the Hüseyin Sâdettin Arel Archive.” In 2017 Arel Sempozyumu Bildirileri: Uluslararası Hüseyin Sadettin Arel ve Türk Müziği Sempozyumu, 13–14 Aralık 2017, edited by Fikret Turan, Emine Temel and Emre Kurban, 351–91. Istanbul: İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018.
  • “Towards a New Theory of Historical Change in the Ottoman Instrumental Repertoire.” In Theory and Practice in the Music of the Islamic World: Essays in Honour of Owen Wright, edited by Rachel Harris and Martin Stokes, 22–41. Abingdon: Routledge, 2018.
  • Ed. with Zeynep Helvacı and Ralf Martin Jäger. Rhythmic Cycles and Structures in the Art Music of the Middle East. Würzburg: Ergon-Verlag, 2017.
  • “Rhythmic Augmentation and the Transformation of the Ottoman Peşrev, 18th–19th Centuries.” In Rhythmic Cycles and Structures in the Art Music of the Middle East, edited by Zeynep Helvacı, Jacob Olley and Ralf Martin Jäger, 179–88. Würzburg: Ergon-Verlag, 2017.
  • “Towards a Global History of Music? Postcolonial Studies and Historical Musicology.” Ethnomusicology Review (Sounding Board, 2016). https://ethnomusicologyreview.ucla.edu/content/towards-global-history-music-postcolonial-studies-and-historical-musicology.
  • “Modal Diversity in Early Ottoman Music: The Case of Makâm Sabâ.” Near Eastern Musicology Online 1 (2012): 39–54.