Fotoğraf: Elif Damla Yavuz

Doç. Dr. Elif Damla Yavuz

Araştırma Görevlisi

Çalışma ve İlgi Alanları

 • Avrupa müzik tarihi
 • Göç etnomüzikolojisi
 • Türkiye’de Cumhuriyet dönemi müzik politikaları
 • Özgeçmiş

  Elif Damla Yavuz Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde müzikoloji öğrenimi gördü. Paul Hindemith’in Türkiye müzik yaşamının inşasına dair 1935-1937 yıllarından üç raporu üzerine tezi ile 2009 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi’nde (MIAM) yüksek lisans derecesini tamamladı. 2009-2014 yıllarında DAAD bursu ile İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktorasını yaptı. Almanya’daki Türkiye kökenlileri konu edinen “Community within an Individual in a Transcultural Work: Ali Baba und die 40 Räuber” başlıklı tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından yılın en iyi tezleri arasında seçildi. Aynı yıl “Göç Literatürünün Kavramsal Araçları ve Almanya’daki Türkiye Kökenliler Üzerine Çalışmalar” başlıklı makalesi Afyon Kocatepe Üniversitesi tarafından en iyi makale ödülüne layık görüldü. 2016 yılında doçentlik unvanını alan Yavuz, 2012 yılından beri Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzikoloji Bölümü’nde opera tarihi, müzik tarihi ve metodoloji dersleri vermektedir.

  Verdiği dersler

  • 2012’den beri: İstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Opera Tarihi, mMüzik Tarihi, Araştırma Yöntemleri, Müzik Biliminde Gelenekler, Kanonlar ve Ekoller
  • 2011: Klasik Müziğin Büyük Eserleri, Sabancı Üniversitesi, Lise Yaz Okulu
  • 2007-2011: Klasik Müziğin Büyük Eserleri, 20. Yüzyıl Müziğinin Büyük Eserleri, Operanın Büyük Eserleri, Sabancı Üniversitesi, eğitim asistanı

 • Publikationen/Publications/Yayınlar

  (Auswahl)

  • Yavuz, Elif Damla (2015) “Usmanbaş Bibliyografyası”, in: Köksal, Aykut; Nemutlu, Mehmet & Şenürkmez, Kıvılcım Yıldız (Hrsg.): Perpertuum Mobile: İlhan Usmanbaş’ın Yapıtı, Pan Yayıncılık, İstanbul.
  • Karahasanoğlu, Songül / Yavuz, Elif Damla (2015): Müzikte Araştırma Yöntemleri, İTÜ TMDK Yayınları, İstanbul.
  • Yavuz, Elif Damla (2015): “Decoding Memleket and Gurbet in the Musical Production of People from Turkey in Germany”, in: Musicult’15/Music and Cultural Studies: On Local vs. Universal, DAKAM Publishing, İstanbul.
  • Yavuz, Elif Damla (2014): “Göç Literatürünün Kavramsal Araçları ve Almanya’daki Türkiye Kökenliler Üzerine Çalışmalar”, in: Müzik-Bilim Dergisi, 4, MSGSÜ Yayınları, İstanbul.
  • Yavuz, Elif Damla (2014): “Migrant Organizations in Germany as Cultural Niches”, in: Musicult’14/Music and Cultural Studies: On Local vs. Universal, DAKAM Publishing, İstanbul.
  • Yavuz, Elif Damla (2013): “Einführung”, in: Vorschläge für den Aufbau des Türkischen Musiklebens, Staccato Verlag, Düsseldorf.
  • Yavuz, Elif Damla (2013): “Paul Hindemith ve Türkiye’de Müzik Yaşamının Yapılandırılması”, in: Kahramankaptan, Şefik (Hrsg.): Hindemith Raporları 1935/1936/1937, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Yayınları, Ankara.
  • Yavuz, Elif Damla (2011): “Sanatın Alımlanması ve Tüketimi”, in: Gökalp, Emre & Ergur, Ali (Hrsg.): Kültür Sosyolojisi, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir.
  • Yavuz, Elif Damla (2011): “Türkiye’de Kültür Olgusu”, in: Gökalp, Emre & Ergur, Ali (Hrsg.): Kültür Sosyolojisi, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir.

  Vorträge und Präsentationen

  • 8 Mai 2015 “Decoding Memleket and Gurbet in the Musical Production of People from Turkey in Germany”, Musicult’15/Music and Cultural Studies: On Local vs. Universal, DAKAM, Istanbul.
  • 9 Oktober 2014 “Hindemith ve Türkiye: Bir Kurumsallaşma Projesi”, Transfer und Diversität. Musik und Transkulturelle Praxis: Deutschland-Türkei, Humboldt Universität, Berlin.
  • 16 Mai 2014 “Migrant Organizations in Germany as Cultural Niches”, Musicult’14/Music and Cultural Studies: On Local vs. Universal, DAKAM, Istanbul.
  • 29 Dezember 2013 Panel: Devlet Sanat Kurumlarımızın Mimarı Paul Hindemith, Ankara Halk Tiyatrosu Kültür Merkezi, Ankara.
  • 15 März 2013 “Göç Literatürünün Kavramsal Araçlarının Müzikolojik Çalışmaya Sunduğu Olanaklar ve Sınırlar: Almanya’daki Türkiye Kökenliler”, Uluslararası Müzik ve Kuram Sempozyumu, İTÜ, Istanbul.
  • 20 April 2012 “Some Suggestions for the Evaluation of Musical Production of Turkey-origin People in Germany”, European Music Council, Istanbul.
  • 12 Mai 2009 “Paul Hindemith’in Türkiye’deki Çalışması ve Önerileri”, Müzik Biliminde Gençler Sempozyumu, İTÜ, Istanbul.
  • 15 Oktober 2009 “19. Yüzyıl Opera Repertuarında Yahudi Karakterler ve Yahudi Ritüelleri”, Müzik ve Ritüel Konferansları, Osmanlı Bankası Müzesi, Istanbul.
  • 19 April 2009 “Puşkin ve Ulusal Rus Operası”, Müzik ve Edebiyat Konferansları, Osmanlı Bankası Müzesi, Istanbul.