• Forschungsschwerpunkte

  • Südslavische Literaturen und Kulturen in komparatistischer Perspektive
 • Vita

  Akademische Ausbildung

  seit
  Promotion zum Thema "Zum kulturellen Gedächtnis im Werk Danilo Kišs" an der Universität Konstanz (Erstgutachterin: Prof. Dr. Renate Lachmann, Zweitgutachter: Prof. Dr. Jurij Murašov)
  -
  Postgraduales Studium an der Universität Zagreb
  -
  Studium der Allgemeinen und Vergleichenden Literaturwissenschaft an der Universität Belgrad

  Mitgliedschaften und Aktivitäten in Gremien

  seit
  Deutscher Kroatistenverband
  seit
  Deutscher Slavistikverband
 • Lehre

 • Publikationen

  Monographien

  Pamćenje traume. Apokaliptička proza Danila Kiša. Sarajevo, Zagreb 2007.
  Poetika melankolije. Na tragovima suvremene bosansko-hercegovačke književnosti. Sarajevo 2009.
  Protiv kanona. Mlada crnogorska proza i okamenjeni spavač. Ulcinj 2010.

  Herausgeberschaften

  "Fokalizacija" in: Putevi, 35/2 (1988), 49-131.
  "Indijska proza" in: Zarez, 3/ 54 (2001), 9-11; 3/56, 32-33.
  Zusammen mit Nataša Polgar: "Tekstovi između kultura. Postkolonijalne zemljopisne karte" in: Zarez, 3/ 57 (2001), 21-28.
  Zusammen mit Peter Braun: Krieg sichten. Zur medialen Darstellung der Kriege in Jugoslawien. München 2007.
  Zusammen mit Enver Kazaz: Unutarnji prijevod. Antologija. Zagreb, Podgorica 2011.
  Zusammen mit Branislav Jakovljević: Radomir Konstantinović – Iskušavanje granica. In: Sarajevske sveske 41-42 (2013). 65-182.
  Zusammen mit Jurij Murašov und Andrea Lešić: The Cultures of Economy in South-East Europe. Spotlights and Perspectives. Bielefeld 2019.

  Aufsätze

  1. "Između fantastike i proze detekcije. Skica za žanrovsku tipologiju proza Pavla Pavličića", Republika, 42/ 5-6 (1986), 555-565.
  2. "Motrište – fokalizacija – perspektiva", Putevi, 35/2 (1988), 49-60.
  3. "Prošlost pamćenja, fantazam prošlosti", Nachwort in: Renate Lachmann Phantasia / Memoria / Rhetorica, Zagreb 2002, 429-462.
  4. "Strukture prepoznavanja u prozi Irfana Horozovića", in: Novi izraz, 6/26 (2004), 21-47.
  5. "Leonardo, Joseph, Ljubičić. Kroz čije žile teče voda, kroz čije krv?", in: Novi izraz 7/29 (2005), 126-134. Deutsche Übersetzung Sabine Pawischitz:
  http://www.davor-ljubicic.com/pages/texte/015.php
  6. "Gdje smjestiti pojedinca? Etičke pozicije individualnoga i kolektivnoga kod Alberta Camusa", in: Književna smotra 37/2-3 (2005), 51-64.
  7. "Apokaliptički moment u romanu Peščanik Danila Kiša", in: Novi izraz 7/30 (2005), 40-63.
  8. "Topografska i temporalna nostalgija u prozi Aleksandra Hemona", in: Razlika/Différance 4/10-11 (2005), 33-49.
  9. "Gulag i staljinistički totalitarizam u Grobnici za Borisa Davidoviča", in: Krajina 5/17 (2006), 41-78.
  10. "Etika kao korektiv politike. Levinas, Agamben, Kiš", in: Novi izraz 8/31 (2006), 24-31.
  11. "Jugoslavenska varijanta staljinizma: Goli otok i Goli život" in: Zbornik Matice srpske za književnost 54/2 (2006), 115-137
  12. "O kulturalnom pamćenju u djelu Danila Kiša", in: Zbornik Matice srpske za književnost 54/2 (2006), 187-200.
  13. "Nelagoda prostora. Sarajevo Blues Semezdina Mehmedinovića", in: Razlika/Différance 5/12-14 (2006). 37-57.
  14. "Metamorfoza diskurza znanosti o književnosti", Vorwort in: R.L. Metamorfoza činjenica. Zagreb, Sarajevo 2007. 5-18.
  15. "Anđeo i mistik. Linearna i prostorna koncepcija vječnosti u dva romana Nedžada Ibrišimovića", in: Odjek Frühjahr (2007). 5-10.
  16. "Pornografija i ljubav u prozi Gorana Tribusona", in: Hodel, Robert (Hg.) Prikazi ljubavi u srpskoj, hrvatskoj i bosanskoj književnosti. Od renesanse do danas. Darstellung der Liebe in bosnischer, kroatischer und serbischer Literatur. Von der Renaissance ins 21. Jahrhundert. Frankfurt/M et al. 2007. 317-330.
  17. "Allegorie als Rettung. Die Figur des Engels bei Dubravka Ugrešić, Dževad Karahasan und Vladimir Arsenijević", in: Beganović, Davor und Peter Braun (Hg.) Krieg Sichten. Zur medialen Darstellung der Kriege in Jugoslawien. München 2007. 151-170.
  18. "Od estetike djelatnosti do književne antropologije. Konzekventna putanja Wolfganga Isera", in: Književna republika 5-6 (2007). 31-38.
  19. "Figura drugoga kao mjesto prokletstva. Demoni strasti i žudnje u romanu Zofloya Charlotte Dacre", in: Užarević, Josip (Hg.) Romantizam i pitanja modernoga subjekta. Zagreb 2008. 75-97.
  20. "Grad kao heterotopija. Psi od vjetra Irfana Horozovića", in: Odjek. Sommer 2008. 14-22.
  21. "Anlauf und Sturz. Jugoslawische Kultur in der 1960er", in: Osteuropa, 7 (2008). 129-137.
  22. "Bolest, smrt i melankolija. Autofikcionalna trilogija Tvrtka Kulenovića", in: Odjek. Sommer 2009. 25-34.
  23. "Od periferije ka centru i natrag. Nomadizam u prozi Aleksandra Hemona i Saše Stanišića", in: Sarajevske sveske 23-24 (2009). 127-155.
  24. "Nacija i književni kanon. Izmišljanje povijesti", in: Beton. Kulturno-propagandni komplet, nr. 81 (2009).
  25. "Trauma des Kriegers", in: Borissova, Natalija, Susi Frank und Andreas Kraft (Hg.) Zwischen Apokalypse und Alltag. Kriegsnarrative des 20. und 21. Jahrhundert. Bielefeld 2009. 201-220.
  26. "W. G. Sebald i zaboravljanje prošlosti", in: Beton. Kulturno-propagandni komplet, nr. 85 (2009).
  27. "Ruganje s dokumentom. Moja sestra Elida i Životopis Malvine Trifković", in: Književna republika 7-9 (2009). 30-41.
  28. "Scientia postapocalyptica. Četiri autora iz Jagnjeta Božijeg i zvijeri iz bezdana", in: Beton. Kulturno-propagandni komplet, nr. 89. (2010)
  29. "Rovovske bitke iz poslijeratnog vremena. Kulturkritik u masovnim medijima", in Beton. Kulturno-propagandni komplet, nr. 92. (2010)
  30. "Rural Apocalypse. The Other as Enemy in South-East Europe", in: Trans. Internet Zeitschrift für Kulturwissenschaften 17. April 2010. http://www.inst.at/trans/17Nr/5-3/5-3_beganovic17.htm
  31. "Formiranje alternativnih identiteta. Književnost tranzicije u Bosni i Hercegovini", in: Sarajevske sveske 27-28 (2010). 211-223.
  32. "Wiederholung als Konstativ, Wiederholung als Performativ. Alte und neue Versionen von Märchen Baš Čelik und U cara Trajana kozje uši", in: Biti, Vladimir und Bernarda Katušić (Hg.) Märchen in den südslawischen Literaturen. Frankfurt/M 2010. 95-110.
  33. "Melancholische Erinnerungen. Ferida Duraković und Alma Lazarevska", in: Messner, Elena und Antonia Rahofer (Hg.) Zwischen dort und hier. Acht Annäherungen an die zeitgenössische bosnische Literatur". Innsbruck 2010. 15-18.
  34. "Alternativni prostori/alternativna vremena. "Tvrđave" Meše Selimovića, Ismaila Kadarea i Orhana Pamuka", in: Lešić, Zdenko und Juraj Martinović (Hg.) Međunarodni naučni skup. Književno djelo Meše Selimovića. Sarajevo 2010. 119-134.
  35. "Šaka prostora. Heterotopije u romanima Meše Selimovića, Ismaila Kadarea i Orhana Pamuka", in: Novi izraz 49-50 (2010). 50-68.
  36. "Postapokalypse im Land der ‚guten Bosnier’. Kulturkritik als die Quelle des kulturellen Rassismus", in: Ferhadbegović, Sabina und Brigitte Weiffen (Hg.) Bürgerkriege erzählen. Zum Verlauf unziviler Konflikte. Konstanz 2011. 199-222.
  37. "Na tijelu ispisani hijeroglifi", in: Beton. Kulturno-propagandni komplet, nr. 107. (2011).
  38. "Postapokalipsa u zemlji 'dobrih Bošnjana'. Kulturkritik kao izvor kulturalnog rasizma," in: Sarajevske sveske 32-33 (2011). 417-442.
  39. "Changing Fates. The Role of the Hero in Yugoslav Cinema in the Early and Late Sixties", in: Šuber, Danijel und Slobodan Karamanić (Hg.) Retracing Images. Visual Culture after Yugoslavia. Leiden und Boston 2012. 135-147.
  40. "Zwischen Eigenem und Fremdem. Das Bild des Anderen in Modernen Bosnien und Herzegowina", in: Dukić, Davor (Hg.) Imagology Today: Achievements, Challenges, Perspectives. Imagologie heute. Ergebnisse, Herausforderungen, Perspektiven. Bonn 2012. 277-289.
  41. "Zadovoljstvo u subverziji, zadovoljstvo u provokaciji. Instalacije i performansi Davora Ljubičića", in: Oslobođenje 9.8.2012. 32-33.
  42. "Povijest u prizmi biologije i psihologije: Postkolonijalna teorija Roberta Younga", Nachwort in: Robert Young, Kolonijalna žudnja. Beograd 2012. 365-394.
  43. "Reflective and Restorative Nostalgia. Two Types of Approaching Catastrophe in Contemporary Yugoslav Literature", in: Zimmermann, Tanja (Hg.) Balkan Memories. Media Constructions of National and Transnational Histories. Bielefeld 2012. 147-154.
  44. "Fakten, Verschwörungen, Dystopie. Saša Ilićs Berlinsko okno und Pad Kolumbije und Miloš Živanovićs Razaranje", in: Evidenz und Zeugenschaft. Für Renate Lachmann. Wiener slawistischer Almanach (69), 2012. 135-156.
  45. "Traumatic Experience: War Literature in Bosnia since 1990s", in: Gorup, Radmila (Hg.) After Yugoslavia. The Cultural Spaces of a Vanished Land, Stanford 2013. 219-228.
  46. "Razlika i ponavljanje – Daj nam danas Radomira Konstantinovića", in: Sarajevske sveske 41-42 (2013). 105-116.
  47. "Znanost o kulturi kao provokacija znanosti o književnosti", in: Novi izraz 59-60, 2013. 88-106.
  48. "Islam und Christentum zwischen Ablehnung und Verflechtung. Der Franziskaner-Zyklus von Ivo Andrić gelesen im Kontext seiner Dissertation", in: Slavica Tergestina 15, 2013. 92-130.
  49. "Između distopije i mesijanizma. Neznanom junaku Sretena Ugričića", in: Hansen-Kokoruš, Renate (Hg.) Facing the Present: Transition in Post-Yugoslavia. The Artists View, Hamburg 2014. 155-172.
  50. "Bedrückende Brüderlichkeit. Drastische Körperbilder in Mirko Kovačs Gubilište", in: Zimmermann, Tanja (Hg.) Brüderlichkeit und Bruderzwist. Mediale Inszenierungen des Aufbaus und des Niedergangs politischer Gemeinschaften in Ost- und Südosteuropa, Göttingen 2014. 449-463.
  51. "Jezik, povijest, geografija. Egzil i emigracija u postjugoslavenskim književnostima", in: Sarajevske sveske 45-46 (2014). 41-64.
  52. "Zwischen Engeln und Dämonen. Das Museum der bedingunglosen Kapitulation, mit persönlichen Note versehen", in: Previšić, Boris und Svjetlan Lacko-Vidulić (Hg.) Traumata der Transition. Erfahrung und Reflexion des jugoslawischen Zerfalls. Tübingen 2015. 201-214.
  53. "Vom Verlust bis zum Vergessen. Figur des Engels bei Peter Handke, Norbert Gstrein und Maja Haderlap", in: Buras-Marciniak, Anetta und Marcin Gołaszewski (Hg.) Südslawen und die deutschprachige Kultur. Frankfurt/M et al. 2015. 211-222.
  54. "Razmišljanje, meditacija, empatija", in: Motrišta (85) 2015. 109-112. Online: http://ivanlovrenovic.com/2015/04/davor-beganovic-razmisljanje-meditacija-empatija/
  55. "Long Way Back. Periphery in the Sybille Lewitscharoff's Apostoloff and Jonathan Safran Foer's Everything is Illuminated", in: Blažević, Zrinka, Ivana Brković und Davor Dukić (Hg.) History as a Foreign Country. Historical Imagery in South-Eastern Europe. Bonn 2015. 379-392.
  56. "Poštovanje drugoga, patnja drugoga", in: Književna istorija 157, 2016. 367-380.
  57. "Dva grada i Egzil. 'Drugo je Banja Luka, milo moje'", http://pescanik.net/dva-grada-i-egzil/
  58. "Pathetische Ethik des Körpers. Marina Abramovićs Lips of Thomas", in: Nicolosi, Riccardo und Tanja Zimmermann (Hg.): Ethos und Pathos. Mediale Wirkungsästhetik im 20. Jahrhundert in Ost und West. Wien und Köln 2016. 397-412.
  59. "Filologija i politika iznova. Aktualnost ideja Svetozara Petrovića u promijenjenom kontekstu", in: Croatica XL, 60, 2016. 1-14.
  60. "Bridge between here and there. Melancholic Literature of Ferida Duraković and Alma Lazarevska, in: Interkulturalnost 12, 2016, 113-120.
  61. "‘Krugovaši‘. Eine Generation am Rande der Existenz.". in: Die Welt der Slaven 62 (2), 2017. 339-359.
  62. "Grotesk verdrehtes Patriarchat. Miodrag Bulatovićs Roman Crveni petao leti prema nebu," in: Kowollik, Ewa et. al. (Hg.): (Südost-)Europa. Narrative der Bewegtheit. Festschrift zum 65. Geburtstag von Angela Richter. Berlin 2017. 149-164.
  63. "Melancholic Dispossession in Diary about Čarnojević", in: Biti, Vladimir (Hg.): Claiming the Dispossession. The Politics of Hi/story Telling in Post-Imperial Europe. Leiden 2017. 159-174.
  64. "Musikalische Spiele im Raum und in der Zeit. Vladan Desnicas Proljeća Ivana Galeba", in: Zagreber germanistische Beiträge, 26, 2017.117-129.
  65. "Between Sun and Stone – The Naked Body. Yugoslav ‘Re-Education’ Camps in Literary Representations", in: Tippner, Anja, Anna Artwinska (Hg.): Narratives of Annihilation, Confinement, and Survival. Camp Literature in a Transnational Perspective. Berlin, Boston 2019. 106-126.
  66. "Bratstvo koje tlači. Drastične slike tijela u Gubilištu Mirka Kovača", in: Serdarević, Seid (Hg.): Kovač, ili o majstorstvu. Zagreb 2019. 103-128.
  67. "Egzil i višejezičnost. Postjugoslavenske književnosti u svjetlu raspada zemlje", in: Marčetić, Adrijana et. al. (Hg.), Jugoslovenska književnost. Prošlost, sadašnjost i budućnost jednog spornog pojma. Belgrad 2019. 219-230.
  68. "Vom Patriotismus zur Dystopie. Die Rolle der Donau in der serbischen Literatur", in: Spiridon, Olivia (Hg.), Die Donau und ihre Grenzen. Literarische und filmische Einblicke in den Donauraum. Bielefeld 2019. 231-243.
  69. "Ulazak u prošlost. Uloga sjećanja i dokumenta u konstrukciji biografije Varcar Vakufa", in: Kazaz, Enver (Hg.), Ivan Lovrenović. Djelo. Tešanj 2019. 185-210.
  70. "Theoretical Perspectives" (zusammen mit Jurij Murašov und Andrea Lešić), in: Cultures of Economy in South-East Europe. Bielefeld 2019. 7-33.
  71. "Narration as Misunderstanding", in: Cultures of Economy in South-East Europe. Bielefeld 2019. 193-206.
  72. "Space under Siege. Sarajevo During and After the War", in: Scahadat, Schamma und Thomas Lahusen (Hg.) Postsocialist Landscapes. Real and Imaginary Spaces from Stalinstadt to Pyongyang. Bielefeld 2020. 161-180.
  73. "Books and Leeches. Conspiracy Theory in Yugoslav and Post-Yugoslav Literatures", in: Deutschmann, Peter, Jens Herlth und Alois Woldan (Hgg.), Truth in Fiction. Conspiracy Theory in Eastern European Culture and Literature. Bielefeld 2020. 357-376.
  74. "Paradigma des Posttraumatischen. Erzählstrategien der Vaterlosigkeit in Ivan Lovrenovićs Die im Jahrhundert Verschollenen", in: Kowollik, Eva et. al. (Hgg.), Trauma – Generationen – Erzählen. Berlin 2020. 183-200.
  75. "Judin unutarnji monolog. Izlazak Radomira Konstatinovića", in: Brlek Tomislav und Nenad Rizvanović (Hgg.) Up&Underground. CriticalTheory Dossier Radomir Konstantinović. Zagreb 2020. 47-58.
  76. "Chetniks and Partisans. Conflicting Narratives in Contemporary Serbian Literature", in: Schwartz, Matthias et al. (Hg.), After Memory.World War II in Contemporary Easter European Literatures. Berlin, 197-218.

  Rezensionen

  "Odraz okvira u ogledalu" (Mladen Šukalo, Okvir i ogledalo, Glas, Banjaluka, 1990), Republika, 47/9-10 (1991), 272-278.
  "Antiteoretična teorija", (John M. Ellis, Against Deconstruction), Umjetnost riječi, 35/4 (1991), 349-358.
  "Misionar i kroničar", (Ivan Lovrenović, Katakombe u Varcaru), in: Dani, 579, 18.7.2008.
  "Dijalog, polilog, interkulturalnost", (Enver Kazaz, Neprijatelji ili susjed u kući), in: Novi izraz, 41 (2008), 145-148.
  "Piramide i duhovi, kakvi-takvi", (Dubravko Lovrenović, Povijest est magistra vitae), in: Bosna franciscana, 30 (2009), 315-317.
  "Pripitomljena ksenofobija, naizgled", (Vladimir Kecmanović, Top je bio vreo), in: Beton. Kulturno-propagandni komplet, nr. 76 (2009)
  "Tragedija Fatuma", (Miljenko Jergović, Volga, Volga), in: Oslobođenje 27.8.2009.
  "Roman na vododjelnici", (Bekim Sejranović, Nigdje, niotkuda), in: Oslobođenje 17.9.2009.
  "Mjesto, prostor, vrijeme", (Miljenko Jergović, Semezdin Mehmedinović, Transatlantic mail), in: Oslobođenje 26.9.2009.
  "Postapokalipsa, sada", (Andrej Nikolaidis, Dolazak), in: Oslobođenje 8.10.2009
  "Unutarnja zemlja iznutra", (Ivan Lovrenović, Sedam dana po Bosni), in: Oslobođenje 15.10.2009.
  "Više i manje od autobiografije", (Aleksandar Hemon, Love and Obstacles), in: Oslobođenje 29.10.2009.
  "Život između tradicije i tranzicije", (Damir Avdić, Enter džehenem), in: Oslobođenje, 4.11.2009.
  "O smrti, bez smrti", (Borivoje Adašević, Čovek iz kuće na bregu), in: Oslobođenje, 11.11.2009.
  "Tumačenje snova po bosanski", (Dragan Pavelić, Proljeće u Karolinentalu), in: Oslobođenje 3.12.2009.
  "Glas kritike u doba obnove i razvoja", (Radmila Karlaš, Četvorolisna djetelina), in: Oslobođenje, 7.1.2010.
  "Košarka, Fužine i zajednica", (Goran Vojnović, Čefuri raus!), in: Oslobođenje, 14.1.2010.
  "Simbolički kapital lutrijskoga loza", (Ajla Terzić, Lutrija), in: Oslobođenje, 21.1.2010.
  "Između individualne i kolektivne krivnje", (Jasmina Tešanović, Škorpioni – Dizajn zločina; Jovan Nikolaidis, Crnogorska krivica), in: Oslobođenje, 28.1.2010.
  "O sazrijevanju u malom gradu", (Almir Alić, Boa u košinjcu), in: Oslobođenje, 11.2.2010.
  "Strah od ukorijenjenog zla", (Selvedin Avdić, Sedam strahova), in: Oslobođenje, 11.3.2010.
  "Letenje preko granica kulture", (Miloš Živanović, Kubernetes), in: Oslobođenje, 18.3.2010
  "Urbana dekadencija", (Aleksandar Bečanović, Opsjednutost), in: Vijesti, 21.3.2010.
  "Između realista i estetičara", (Tomislav Zajec, Lunapark), in: Oslobođenje, 8.4.2010.
  "Ulicama moga grada...", (Rade Jarak, Pustinje i Pohvala ulici), in: Oslobođenje, 15.4.2010.
  "Buka i bijes male obitelji u velikim turbulencijama", (Ivana Sajko, Povijest moje obitelji od 1941. do 1991., i nakon), in: Oslobođenje, 3.6.2010.
  "Obitelj i generacija", (Nenad Rizvanović, Sat pjevanja), in: Oslobođenje, 8.7.2010.
  "Karavlasi i henom obojene brade", (Bekim Sejranović, Ljepši kraj), in: Oslobođenje, 15.7.2010.
  "Demokratska otvorenost i aristokratska otmjenost", (Rat i priče iz cijelog svijeta. Antologija nove bosanskohercegovačke pripovijetke, Prir. Enver Kazaz i Ivan Lovrenović), in: Oslobođenje, 12.8.2010
  "Intimna objektivnost", (Miljenko Jergović, Otac), in: Oslobođenje, 16.9.2010.
  "Gorki okus sjetve soli", (Muharem Bazdulj, Sjetva soli), in: Oslobođenje, 14.10.2010.
  "Ideološka dekontaminacija", (Nenad Veličković, Dijagnoza – patriotizam), in: Oslobođenje, 21.10.2010.
  "6000 stepenica do UDBA-e", (Sreten Ugričić, Neznanom junaku), in: Oslobođenje, 4.11.2010.
  "Samorazaranje kao mimikrija", (Emir Šaković, Turist u nevolji), in: Oslobođenje, 11.11.2010.
  "Etika u naborima 'trivijalne' književnosti", (Saša Ilić, Pad Kolumbije), in: Oslobođenje, 18.11.2010.
  "Zakoni dinamike", (Lamija Begagić, Jednosmjerno), in: Oslobođenje, 2.12.2010.
  "O iluzornosti revolucije u provinciji", (Tanja Mravak, Moramo razgovarati), in: Oslobođenje, 9.12.2010.
  "Psihopatologija svakodnevnog života", (David Albahari, Ćerka), in: Oslobođenje, 23.12.2010.
  "Roman smrti i seksualnosti", (Milljenko Jergović, Psi na jezeru), in: Oslobođenje, 6.1. 2011.
  "Na presjecištu oralnog i lokalnog", (Ivan Lovrenović/Miljenko Jergović, Bosna i Hercegovina. Budućnost nezavršenog rata), in: Oslobođenje, 20.1.2011.
  "Čovjek zle pameti", (Aleksandar Novaković, Vođa), in: Oslobođenje, 3.2.2011.
  "The killers that died in the gunfight at the O.K. corral", (Josip Mlakić, Ljudi koji su sadili drveće), in: Oslobođenje, 10.2.2011.
  "Tragedija iz predgrađa", (Nada Gašić, Voda. Paučina), in: Oslobođenje, 17.2.2011.
  "Zaboravljeni predmeti, zaboravljena mjesta" (Lana Bastašić, Trajni pigment), in: Oslobođenje, 24.2.2011.
  "Glazbena katarza", (Srđan Srdić, Mrtvo polje), in: Oslobođenje, 3.3.2011.
  "Zrcalo grada", (Ranko Risojević, Gospodska ulica), in: Oslobođenje, 10.3.2011.
  "Trojica u mraku", (Nebojša Lujanović, Godina svinje), in: Oslobođenje, 17.3.2011.
  "Nogomet u provinciji", (Mića Vujičić, Oštar start. Sudijska nadoknada vremena), in: Oslobođenje, 31.3.2011.
  "Vrijeme koje je iskočilo iz šarki", (Olja Savičević-Ivančević, Adio kauboju), in: Oslobođenje, 7.4.2011.
  "Paranoja i kako je pripitomiti", (Balša Brković, Paranoja u Podgorici), in: Oslobođenje, 14.4.2011.
  "Knjiga o putu i njegovoj vrlini" (Semezdin Mehmedinović, Ruski kompjuter), in: Oslobođenje, 5.5.2011.
  "Ogledi o nerazumijevanju i razumijevanju", (Zoran Milutinović, Getting Over Europe. The construction of Europe in Serbian Culture), in: Oslobođenje, 26.5.2011.
  "Groteskna moć biopolitike", (Miloš Živanović, Razbijanje), in: Oslobođenje, 9.6.2011.
  "Mjesto sustavnog razbijanja iluzija", (Goran Malkoč, Groblje manjih careva), in: Oslobođenje, 16.6.2011.
  "Urezivanje tupim nožem u kožu", (Srđan Tešin, Ispod crte), in: Oslobođenje, 23.6.2011.
  "Isti u različitome", (Veselin Marković, Mi različiti), in: Oslobođenje, 30.6.2011.
  "Otklon od zavičajnoga i autobiografskoga", (Muzafer Čauši, Svako mora imati nekog), in: Oslobođenje, 14.7.2011.
  "Prema spoznaji pritajene strepnje", (Tatjana Jukić, Revolucija i melankolija), in: Oslobođenje, 4.8.2011.
  "Američka prošlost Bosne", (Nedžad Ibrahimović, O poeziji, pticama i drugim varkama), in: Oslobođenje, 11.8.2011.
  "Humor kao predznak jeze", (Emir Imamović, Treće poluvrijeme), in: Oslobođenje, 18.8.2011.
  "Balkanski tigar", (Tea Obreht, The Tiger's Wife), in: Oslobođenje, 25.8.2011.
  "Kad sveci marširaju", (Božo Koprivica, Samo Bogovi mogu obećati), in: Oslobođenje, 22.9.2011.
  "Kako je Banja Luka prognana", (Armina Galijaš, Eine bosnische Stadt im Zeichen des Krieges), in: Oslobođenje, 1.10.2011.
  "Pravda i kako joj se približiti", (Dejan Ilić, Tranziciona pravda i tumačenje književnosti. Srpski primer), in: Oslobođenje, 6.10.2011.
  "U procjepu zaboravljanja", (Ludwig Bauer, Zavičaj, zaborav), in: Oslobođenje, 13.10.2011.
  "Čekajući barbare", (David Albahari, Kontrolni punkt), in: Oslobođenje, 10.11.2011.
  "Slomljeno zrcalo", (Ismet Prcić, Shards), in: Oslobođenje, 17.11.2011.
  "Tko pripovijeda?", (Srđan Srdić, Espirando), in: Oslobođenje, 24.11.2011.
  "Identitet pripovjednog teksta", (Alma Denić-Grabić, Bosanskohercegovački roman na kraju stoljeća. Konstrukcije narativnih identiteta: kraj stoljeća i bosanskohercegovački roman), in: Oslobođenje, 8.12.2011.
  "Sedmodnevno putovanje u prošlost", (Borivoje Adašević, Krf), in: Oslobođenje, 15.12.2011.
  "Čaj za odmrzavanje", (Davor Špišić, Samovar), in: Oslobođenje, 22.12.2011.
  "Bjelokost na bespućima tuđmanizma", (Ivica Đikić, Sanjao sam slonove), in: Oslobođenje, 5.1.2012.
  "Poetska proza velikog reda ili velikog nereda", (Lana Bastašić, Vatrometi), in: Oslobođenje, 12.1.2012.
  "Zarobljen između dvije koncepcije prošlosti", (Faruk Šehić, Knjiga o Uni), in: Oslobođenje, 19.1.2012.
  "Po ljestvama do pupka", (Venko Andonovski, Pupak svijeta), in: Oslobođenje, 26.1.2012.
  "Revival egzistencijalizma", (Goran Ferčec, Ovdje neće biti čuda), in: Oslobođenje, 2.2.2012.
  "Polifonija zla", (Mirjana Novaković, Tito je umro), in: Oslobođenje, 16.2.2012.
  "Prelomljeni ispovijedni diskurz", (Abdulah Sidran, Otkup sirove kože), in: Oslobođenje, 23.2.2012.
  "Sedimenti multikulturalnosti", (Slobodan Tišma, Bernardijeva soba), in: Oslobođenje 29.2.2012.
  "Vedro svjedočanstvo nemjerljive tuge", (Nenad Veličković, Vremenska petlja), in: Oslobođenje, 8.3.2012.
  "Nebeska urota", (Franjo Janeš, Formula za kaos), in: Oslobođenje, 15.3.2012.
  "Poetika diskrepancije", (Mirjana Đurđević, Bremasoni), in: Oslobođenje, 29.3.2012.
  "Dubina u manifestno kratkom", (Tea Tulić, Kosa posvuda), in: Oslobođenje, 26.4.2012.
  "Osujećeni generacijski roman", (Zoran Ferić, Kalendar Maja), in: Oslobođenje, 3.5.2012.
  "Asimetrični ljubavni trokut", (Guido Snel, Batler G. Lugosija), in: Oslobođenje, 17.5.2012.
  "Na Vlašiću akademska farsa", (Muharem Bazdulj, April na Vlašiću), http://www.proletter.org/index.php?option=com_content&view=article&id=262:na-vlasicu-akademska-farsa&catid=32:prikazi&Itemid=290
  "Ždralovi nad bosanskim nebom", (Josip Mlakić, Mrtve ribe plivaju na leđima), in: Oslobođenje, 31.5.2012.
  "Arheologija nedavne prošlosti", (Igor Marojević, Majčina ruka), in: Oslobođenje, 14.6.2012.
  "Sjaj i bijeda tranzicije", (Marinko Koščec, Četvrti čovjek), in: Oslobođenje, 5.7.2012.
  "Dalmatinska killing fields", (Michel Bozikovic, Drift), in: Oslobođenje, 19.7.2012.
  "Europska topografija užasa", (Nebojša Lujanović, Orgulje iz Waldsassena), in: Oslobođenje, 26.7.2012.
  "Polaganje računa o samome sebi", (Andrej Nikolaidis, Parezija. Odlaganje), in: Oslobođenje, 9.8.2012.
  "Dihotomija stvarnog i simboličkog", (Ottó Tolnai, Morska školjka), in: Oslobođenje, 16.8.2012.
  "Anđeli između samoupravljanja i tradicije", (Ludwig Bauer, Karussel ili Gabrijela naviješta novo doba), in: Oslobođenje, 27.9.2012.
  "Dark upon dark", (Sreten Ugričić, Maja i ja i Maja), in: Oslobođenje, 4.10.2102.
  "Ivo Andrić između subverzivnosti i lojalnosti", (Tihomir Brajović, Fikcija i moć), in: Oslobođenje, 11.10.2012).
  "Marginalije uz prozu pjesnika Milišića", (Milan Milišić, Oficirova kći) in: Oslobođenje, 1.11.2012.
  "Pred nepremostivim zidom", (Damir Avdić, Tiket za revoluciju), in: Oslobođenje, 15.11.2012.
  "Uzaludna potraga za novim bezdanom", (Luka Bekavac, Drenje), in: Oslobođenje, 22.11.2012.
  "Scribo et pingo – ergo sum", (Semezdin Mehmedinović, Autoportret s torbom), in: Oslobođenje, 10.1.2013.
  "Od turbo-folka do nebesa", (Nenad Stipanić, Izbacivači majke Božje), in: Oslobođenje, 17.1.2013.
  "Topos bosanske žene", (Fadila Nura Haver, Kijamet via Vranduk), in: Oslobođenje, 31.1.2013.
  "Procijepi u patrijarhatu", (Mirjana Đurđević, Leš u fundusu), in: Oslobođenje, 21.2.2013.
  "Snoviđenje u noć istarsku", (Neven Ušumović, Rajske ptice), in: Oslobođenje, 7.3.2013.
  "Šta da se radi na kraju tranzicije?", (Roman Simić, Nahrani me), in: Oslobođenje, 14.3.2013.
  "Smisao i besmisao nasilja", (Jurij Hudolin, Pastorak), in: Oslobođenje, 28.3.2013.
  "Najteže godine naših života", (Aleksandar Hemon, The Book of My Lives), in: Oslobođenje, 4.4.2013.
  "Depersonalizirana povijest 'domovinskog rata'", (Tatjana Gromača, Božanska dječica) in: Oslobođenje, 3.5.2013.
  "Zaustavljeni kamenčić", (Ildiko Lovaš, Knjiga o Leni, i o Leni Rifenštal), in: Oslobođenje, 23.5.2013.
  "Put boeme od New Yorka do opkoljenog Sarajeva", (Mira Otašević, Zoja), in: Oslobođenje, 30.5.2013.
  "Otvoreno i zatvoreno", (Miljenko Jergović, Mačka, čovjek, pas), in: Oslobođenje, 27.6.2013.
  "Delirična transcedencija" , (Srđan Srdić, Satori), in: Oslobođenje, 4.7.2013.
  "Od boksa do povijesti", (Milorad Popović, Karnera), in: Oslobođenje, 25.7.2013.
  "Iz htonskih dubina Međimurja", (Kristian Novak, Črna mati zemla), in: Oslobođenje, 1.8.2013.
  "Beskrajni umor tijela", (Damir Šabotić, Nađi me), in: Oslobođenje, 22.8.2013.
  "Rašćišćavanje ruševina prošlosti", (Goran Vojnović, Jugoslavija moja dežela), in: Oslobođenje, 5.9.2013.
  "Elegantno pripovijedanje jezovitih događaja", (Josip Mlakić, Planet Friedman), in: Oslobođenje, 12.9.2013.
  "Knjiga sjećanja, još jednom", (Ivan Lovrenović, Nestali u stoljeću), in: http://www.autograf.hr/lovrenovic-za-pamcenje/
  "Sarajevska knjiga mrtvih", (Miljenko Jergović, Rod), in: http://www.autograf.hr/sarajevska-knjiga-mrtvih/
  "Što se zbilo Uni?", (Ivančica Đerić, Nesreća i stvarne potrebe), in: http://www.autograf.hr/sto-se-zbilo-uni/
  "O baucima i drugim nadnaravnim fenomenima", (Slobodan Bubnjević, Strah od promaje): in: http://www.autograf.hr/knjiga-koja-ce-se-pamtiti/
  "Mirko Kovač je zacrtao put", (Mirko Kovač, Vrijeme koje se udaljava), in: http://www.autograf.hr/mirko-kovac-je-zacrtao-put/
  "Životinjica in between", (Tijan Sila, Tierchen unlimited), in: https://www.jergovic.com/ajfelov-most/zivotinjica-in-between/
  "Izlazeći iz Sarajeva", (Miljenko Jergović, Selidba), in:
  https://www.jergovic.com/ajfelov-most/izlazeci-iz-sarajeva/
  "Kako razmišljati o Andriću?", (Zoran Milutinović, Bitka za prošlost. Ivo Andrić i bošnjački nacionalizam), in: https://www.jergovic.com/ajfelov-most/kako-razmisljati-o-andricu/
  "Sjećanje u zaboravljanju", (Saša Stanišić, Herkunft), in: https://www.jergovic.com/ajfelov-most/sjecanje-u-zaboravljanju/

  Lexikonartikel

  Teilartikel Rede. Slavische Literaturen. (zusammen mit R. Lachmann und R. Nicolosi), in: Historisches Wörterbuch der Rhetorik. Bd. 6. Tübingen 2005. 786-789.
  Teilartikel Rhetorik. Slavische Literaturen. (zusammen mit R. Lachmann und R. Nicolosi), in: Historisches Wörterbuch der Rhetorik. Bd. 6. Tübingen 2004. 1732-1734
  Teilartikel Roman. Slavische Literaturen. (zusammen mit R. Lachmann und R. Nicolosi), in: Historisches Wörterbuch der Rhetorik. Bd. 8. Tübingen 2007. 330-332.

  Übersetzungen

  a) Bücher

  Renate Lachmann, Phantasia / Memoria / Rhetorica, izabrao i preveo Davor Beganović. Zagreb 2002.
  Renate Lachmann, Metamorfoza činjenica i tajno znanje. O ludama mostovima i drugim fenomenima, priredio i preveo Davor Beganović. Zagreb, Sarajevo 2007. (Preis UiK BiH für die beste Übersetzung im Jahr 2007).
  Robert Young, Kolonijalna žudnja. Beograd 2012.
  Renate Lachmann, Od ljubavi do nostalgije. Ogledi o hrvatskoj književnosti. Zagreb 2015.
  Jochen Kelter, Hall ili izum tuđine. Zagreb 2016.
  Albrecht Koschorke, Hitlerov Mein Kampf. Ka poetici nacionalsocijalizma. Beograd 2019.

  b) Wissenschaftliche Artikel

  Assmann, Aleida, "Lažne uspomene", in: Zarez 3/49 (2001), 8-9.
  --- , "Tri stabilizatora pamćenja: afekt – simbol - trauma", in: Razlika/Diffèrance 10/11 (2005). 133-147.
  Assmann, Jan, "Katastrofa zaborava. Deuteronomij kao paradigma kulturalne mnemotehnike", in: Razlika/Diffèrance 10/11 (2005). 149-164.
  Bachmann-Medick, Dorris, "Postkolonijalne geografske karte" in Zarez 3/57 (2001), 21-25.
  Bal, Mieke, "Fokalizacija", in: Putevi 35/2 (1988), 61-73.
  Chatman, Seymour, "Tko je bolji pripovjedač? Slučaj Trećeg čovjeka", in: Putevi, 35/3-4 (1990) 111-126.
  Iser, Wolfgang, "Činovi fingiranja", in: Književna republika 5-6 (2007). 39-56.
  --- "Fingiranje kao antropološka dimenzija", in: Književna republika 5-6 (2007). 57-71.
  --- "Autoritet kanona", in: Književna republika 5-6 (2007). 72-91.
  Itkonen, Esa, "Kritika poststrukturalističke koncepcije jezika", in: Putevi, 36/1 (1991), 88-101.
  Jakiša, Miranda, "Bosanski tekstovi", in: Sic!, 4 (2010). http://www.sic.ba/rubrike/stav-esej/miranda-jakisa-bosanski-tekstovi/
  --- Postdramska utočišta političkoga. Evidencija Srebrenice u kazališnoj sudnici Olivera Frljića, in: Kempgen, Sebastian et al. (Hg.), Deutsche Beiträge zum 15. Internationalen Slavistenkongress Minsk 2013. München et. al 2013. 349-362.
  Jandl, Ingeborg, "Fotografija, sjećanje i fantazija u obiteljskoj trilogiji (Mama Leone, Otac, Rod) Miljenka Jergovića", in: https://www.jergovic.com/ajfelov-most/fotografija-sjecanje-i-fantazija/
  Lachmann, Renate, "Mnemonički trenutak u romanu Na Drini ćuprija Ive Andrića", in: Razlika/Diffèrance 2/5 (2003), 121-142.
  --- "Metamorfoza. Druga mitologija – proza Bruna Schulza", in: Književna smotra 35/1 (2003), 55-67.
  --- "Roman u stihovima Jevgenij Onjegin Aleksandra Puškina i njegova naknadna povijest u djelu Vladimira Nabokova", in: Josip Užarević (Hg.), Oko književnosti. Osamdeset godina Aleksandra Flakera. Zagreb 2004. 67-98.
  --- "Luda u Kristu i njegova praksa pretvaranja", in: Književna smotra 37/1 (2005), 49-63.
  --- "Arkaniziranje znanja u fantastici", in: Živa Benčić, Dunja Fališevac (Hgg.) Čovjek, prostor, vrijeme. Književnoantropološke studije iz hrvatske književnosti. Zagreb 2006. 249-265.
  --- "Faktografija i tanatografija u Grobnici za Borisa Davidoviča, Psalmu 44 i Peščaniku Danila Kiša", in: Zbornik Matice srpske za književnost 54/2 (2006), 99-114.
  --- "Književni san kao tekst u tekstu", in: Živa, Benčić Dunja Fališevac (Hgg.) Prostori snova. Oniričko kao poetološki i antropološki problem. Zagreb 2012. 15-26.
  --- "Još jednom o ulozi oksimorona", u: Tomislav Bogdan, Ivana Brković, Davor Dukić, Lahorka Plejić Poje (ur.), Perivoj od slave. Zbornik Dunje Fališevac, Zagreb 2012, 177-185.
  --- "Bogdan Bogdanović i njegova politika razaranja", u: http://www.jergovic.com/ajfelov-most/
  Murašov, Jurij, "Et(n)ičko govorno tijelo i estetska rekonstrukcija", in: Razlika/Diffèrance 2/5 (2003), 143-153.
  Nicolosi, Riccardo, "Lokaliziranje identiteta. A Coin Aleksandra Hemona i ‘tekst o opsadi’ Sarajeva", in: Razlika/Diffèrance, 5/10-11 (2005), 65-73.
  --- "Dijaloška tolerancija. Konstrukcija bosanskog kulturnog identiteta i uloga islama", in: Sarajevske sveske, 27-28 (2010). 709-731.
  --- "Enciklopedijsko u Enciklopediji mrtvih Danila Kiša", in Ulaznica 234-235 (2013), 223-243.
  Reif-Hülser, Monika, "Rewriting kao prekoračenje granica između tuđeg i vlastitog", in: Novi izraz 10/40 (2008), 44-55.
  Rippl, Gabriele, "Kultura i prijestup: Fedrina zabranjena ljubav i njezine kulturalne transformacije", in: Razlika/Diffèrance 4/9 (2005)
  Rimmon-Kenan, Shlomith, "Tekst: fokalizacija", in: Putevi 35/2 (1988), 91-105.
  Rüter, Janika, "O odnosu teksta i fotografije na primjeru Aleksandra Hemona", in: Sarajevske sveske, 27-28 (2010). 479-496.
  Sebald, W.G., "Zračni rat i književnost", in: Polja 469 (2011), 5-47.
  Scholz, Nora. "‘Imaginary Homelands?‘ Postapokaliptika, fragmentarni identiteti i antinostalgija u izabranoj prozi Andreja Nikolaidisa", in: Ars 5-6 (2018),
  Stierle, Karlheinz, "Montaigne i biblioteka", in: Zarez 3/49 (2001), 18-20.
  Tallis, Raymond, "Faza ogledala: kritičko promišljanje", in: Putevi, 36/2-3 (1991), 15-38.
  Vance, Eugen: "Roland i poetika pamćenja", in: Putevi, 34/6, (1989), 102-126.

  c) Prosa

  J. R. R. Tolkien: "O Maeglinu", in: Putevi, 32/ 5-6, (1987), 70-77
  Alexander, Meena, "Manhattanska muzika", in: Zarez 3/56 (2001), 32
  Banerjee Divakaruni, Chitra, "Vrata", in : Zarez 3/54 (2001), 9-10.
  Lahiri, Jumpa, "Privremena stvar", in: Zarez 3/54 (2001), 10-11.
  Mukherjee, Bharati, "Jasmina", in: Zarez 3/56 (2001), 31.