Abschlussarbeiten

Im Folgenden sind mögliche Themen für Bachelor- und Masterarbeiten aufgelistet.

 • Literaturwissenschaft

  Themen für Bachelor- und Masterarbeiten im Bereich der Niederländischen Literatur, Kultur oder Übersetzungswissenschaften können Bezug nehmen auf Forschungsprojekte des INP oder selbst durch die Studierenden vorgeschlagen werden (z.B. ein Thema, das direkt aus einer Fragestellung eines Seminars, einer Lesung oder eines Kolloquiums abgeleitet wurde).

  Mögliche Themen sind:

  • een verteltechnische, thematische of literair-historisch georiënteerde analyse van een recent verschenen roman of poëziebundel
  •  een literatuuranalyse naar genrespecifieke kenmerken (autobiografische literatuur, reisliteratuur, historische roman, (post-)koloniale roman, brievenroman,…) of een comparatistische analyse
  • receptiestudie van een (vertaalde) roman/auteur
  • enkel MA INL – Schwerpunkt LÜK: een becommentarieerde originele vertaling; vergelijkend vertaalonderzoek

  Beispiele aktueller BA- und MA-Arbeiten:

  • „Recht op fictie of vervalsing ? De perceptie van Carl Friedmans Tralievader.“
  • „Analyse van autobiografische aspecten in Sprakeloos van Tom Lanoye.“
  • „De representatie van Brussel in de Vlaamse en Nederlandse literatuur van 1950-2010.“
  • „De Oedipusmythe in het toneelstuk Blindeman van Hugo Claus in vergelijking met Seneca’s Oedipus. Een onderzoek naar intertekstuele verwijzingen, transformaties en hun functies.“
  • „Authenticiteit en ongeloofwaardigheid in Arthur Japins De zwarte met het witte hart . De spanning in de formele en inhoudelijke presentatie van het levensverhaal van Aquasi Boachie.“
  • „Nederlandse Voskuilmanie, vertaalbaar in het Duits? – Over de receptie van Voskuils roman Het Bureau in Nederland, Vlaanderen en Duitsland.“
  • „Eine kommentierte Übersetzung von ausgewählten Fragmenten aus Abdelkader Benalis Roman De stem van mijn moeder.“
  • “`Dat was een blyde Postdag voor my´ Gendertheoretische aspecten van de brievenroman aan de hand van Betje Wolffs en Aagje Dekens Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart”
  • „Effi Briest en Eline Vere als femmes fragiles: onderzoek naar een fin-de-siècle-motief aan de hand twee Europese romans.”
  • Spagaat tussen twee culturen: De identiteitsvraag van tweede-generatie-immigranten in Nederland in Marion Bloems Geen gewoon Indisch meisje en Abdelkader Benali’s Bruiloft aan zee.
  • Henri in de donkere kamer: een antiheld in Willem Frederik Hermans’ De donkere kamer van Damokles
  • Tussen jongens- en meisjesschool: een vrouwelijke “Bildungsweg” in Monika van Paemels De koningin van Sheba.

 • Sprachwissenschaft

  Es ist möglich, Bachelor- oder Masterarbeiten innerhalb der niederländischen Sprachwissenschaft zu schreiben. Diese können auf eigenen Ideen basieren oder die Forschungsschwerpunkte des Instituts thematisch aufgreifen. Sowohl theoretische als auch angewandt-sprachwissenschaftliche und didaktische Themen sind denkbar. Die Abschlussarbeiten können auf sekundärer Literatur aufbauen oder einen empirischen Ansatz umfassen. Wer eine eigene Idee ausarbeiten will, kann Literaturempfehlungen und Feedback von den Dozenten erhalten. Arbeiten innerhalb der Forschungsschwerpunkte des Instituts können an die laufenden Untersuchungen anschließen und z. B. auf den Datenbestand des Instituts zurückgreifen oder selbst dazu beitragen. Schwerpunkte sind unter anderem Sprachvariation und soziolinguistische, psycholinguistische (Erwerb der Erstsprache und Zweitsprache; vor allem morphologische und syntaktische Themen) und historische Sprachwissenschaft.

  Masterarbeiten

  • Taalvariatie en sociolinguïstische competentie bij kinderen. Een corpusonderzoek over taalgebruik van 6-9-jarigen in Oost-Nederland.
  • Grenzenloos Gronau – een onderzoek naar de bilingualiteit aan scholen in de stad Gronau/Westfalen.
  • Het is zo - het staat in de Van Dale. Descriptieve en prescriptieve tendensen in 150 jaar geschiedenis van een woordenboek.
  • De kunst van het beledigen. Een contrastief-pragmatisch corpusonderzoek naar verbale agressie in Duitsland en Nederland.
  • Leven Nederlandse streektalen vandaag nog? Verticale stratificatie van het Venloos.
  • Twents op sterven na dood? Een sociolinguïstisch onderzoek naar dialectgebruik in Borne.
  • Talen overkoepelend onderwijs Nederlands. Het nut van meertaligheid voor het Nederlandsonderwijs in Duitsland.
  • Intralinguale ondertiteling in Vlaanderen: Een empirisch onderzoek.
  • Match vs. duel - Lexicale variatie van voetbaltermen in België en Nederland.
  • Een analyse van het Derpers! Het Noord-Hollandse dialect van het vissersdorp Egmond aan Zee.

  Bachelorarbeiten

  • Duits-Nederlandse ‘valse vrienden’ en hun didactische aanpak in het NVT-onderwijs.
  • Familienamen in het Nedersaksische taalgebied. Een onderzoek in de Westfaalse provinciestad Vreden.
  • Concept voor de taalkundige bevordering van de tweetaligheid van kinderen: Nederlands en Duits in een kinderdagverblijf in de grensregio.
  • Is het aantal anglicismen in een krant afhankelijk van de doelgroep?
  • Vuurwerk-show en Leinwandstar. Anglicismen in Nederlandse en Duitse tijdschriften in vergelijking.
  • De Nederlandse jongerentaal van 1991 en vandaag: een vergelijking op internet data.

 • Fachdidaktik

  Informationen folgen in Kürze