Bachelor- and Mastertheses in Dutch Philology can deal with a range of themes within linguistics, literature and didactics. Below are a few examples of recent theses, which provide a good overview of the possible themes. Theses are usually written in Dutch.

 • Literature

  Possible topics are:

  • een verteltechnische, thematische of literair-historisch georiënteerde analyse van een recent verschenen roman of poëziebundel
  • een literatuuranalyse naar genrespecifieke kenmerken (autobiografische literatuur, reisliteratuur, historische roman, (post-)koloniale roman, brievenroman,…) of een comparatistische analyse
  • receptiestudie van een (vertaalde) roman/auteur
  • enkel MA INL – Schwerpunkt LÜK: een becommentarieerde originele vertaling; vergelijkend vertaalonderzoek

  Some examples of current  BA- en MA-theses:

  • „Recht op fictie of vervalsing ? De perceptie van Carl Friedmans Tralievader.“
  • „Analyse van autobiografische aspecten in Sprakeloos van Tom Lanoye.“
  • „De representatie van Brussel in de Vlaamse en Nederlandse literatuur van 1950-2010.“
  • „De Oedipusmythe in het toneelstuk Blindeman van Hugo Claus in vergelijking met Seneca’s Oedipus. Een onderzoek naar intertekstuele verwijzingen, transformaties en hun functies.“
  • „Authenticiteit en ongeloofwaardigheid in Arthur Japins De zwarte met het witte hart . De spanning in de formele en inhoudelijke presentatie van het levensverhaal van Aquasi Boachie.“
  • „Nederlandse Voskuilmanie, vertaalbaar in het Duits? – Over de receptie van Voskuils roman Het Bureau in Nederland, Vlaanderen en Duitsland.“
  • „Eine kommentierte Übersetzung von ausgewählten Fragmenten aus Abdelkader Benalis Roman De stem van mijn moeder.“
  • “`Dat was een blyde Postdag voor my´ Gendertheoretische aspecten van de brievenroman aan de hand van Betje Wolffs en Aagje Dekens Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart”
  • „Effi Briest en Eline Vere als femmes fragiles: onderzoek naar een fin-de-siècle-motief aan de hand twee Europese romans.”
  • Spagaat tussen twee culturen: De identiteitsvraag van tweede-generatie-immigranten in Nederland in Marion Bloems Geen gewoon Indisch meisje en Abdelkader Benali’s Bruiloft aan zee.
  • Henri in de donkere kamer: een antiheld in Willem Frederik Hermans’ De donkere kamer van Damokles
  • Tussen jongens- en meisjesschool: een vrouwelijke “Bildungsweg” in Monika van Paemels De koningin van Sheba.

 • Linguistics

  Mastertheses

  • Taalvariatie en sociolinguïstische competentie bij kinderen. Een corpusonderzoek over taalgebruik van 6-9-jarigen in Oost-Nederland.
  • Grenzenloos Gronau – een onderzoek naar de bilingualiteit aan scholen in de stad Gronau/Westfalen.
  • Het is zo - het staat in de Van Dale. Descriptieve en prescriptieve tendensen in 150 jaar geschiedenis van een woordenboek.
  • De kunst van het beledigen. Een contrastief-pragmatisch corpusonderzoek naar verbale agressie in Duitsland en Nederland.
  • Leven Nederlandse streektalen vandaag nog? Verticale stratificatie van het Venloos.
  • Twents op sterven na dood? Een sociolinguïstisch onderzoek naar dialectgebruik in Borne.
  • Talen overkoepelend onderwijs Nederlands. Het nut van meertaligheid voor het Nederlandsonderwijs in Duitsland.
  • Intralinguale ondertiteling in Vlaanderen: Een empirisch onderzoek.
  • Match vs. duel - Lexicale variatie van voetbaltermen in België en Nederland.
  • Een analyse van het Derpers! Het Noord-Hollandse dialect van het vissersdorp Egmond aan Zee.

  Bachelortheses

  • Duits-Nederlandse ‘valse vrienden’ en hun didactische aanpak in het NVT-onderwijs.
  • Familienamen in het Nedersaksische taalgebied. Een onderzoek in de Westfaalse provinciestad Vreden.
  • Concept voor de taalkundige bevordering van de tweetaligheid van kinderen: Nederlands en Duits in een kinderdagverblijf in de grensregio.
  • Is het aantal anglicismen in een krant afhankelijk van de doelgroep?
  • Vuurwerk-show en Leinwandstar. Anglicismen in Nederlandse en Duitse tijdschriften in vergelijking.
  • De Nederlandse jongerentaal van 1991 en vandaag: een vergelijking op internet data.

 • Didactics