Fotoğraf: Dr. Michael Kaiser

Dr. Michael Kaiser

  • "perspectivia.net, Kütüphaneler, Bilişim Teknolojisi" Bölümü Başkanı
  • CMO Projesi’nin Max Weber Vakfı’nda yürütülen alt projelerinin yönetimi
  • Güncel ders, araştırma ve yayınları için bkz: http://histinst.phil-fak.uni-koeln.de/286.html
    • Özgeçmiş

      Tarih ve Latince (Staatsexamen) öğreniminden sonra 1997 yılında tarih alanında doktorasını tamamladı. 2007 yılına kadar Köln Üniversitesi’nde araştırma görevlisi ve asistan pozisyonlarında çalıştı. 2008’den beri görev aldığı Max Weber Vakfı’nda 2010 tarihinden beri "perspectivia.net, Kütüphaneler, Bilişim Teknolojisi" Bölümü’nü yönetmektedir.