Gruppenevents der AG Denz

Leonardo Campus Run 2021

© AG Denz
 • © AG Denz
 • © AG Denz
 • © AG Denz
 • © AG Denz
 • © AG Denz
 • © AG Denz
 • © AG Denz

Arbeitsgruppen-Workshop Rothenberge 2020

© AG Denz
 • © AG Denz
 • © AG Denz
 • © AG Denz
 • © AG Denz
 • © AG Denz

Neujahrsworkshop 2020

© AG Denz
 • © AG Denz

Arbeitsgruppen-Workshop Rothenberge 2019

© AG Denz
 • © AG Denz

Leonardo Campus Run 2019

© AG Denz
 • © AG Denz
 • © AG Denz
Arbeitsgruppen-Workshop Rothenberge 2018
Arbeitsgruppen-Workshop Rothenberge 2018
© AG Denz
Jahresrückblick- und Planungsworkshop 2018
Jahresrückblick- und Planungsworkshop 2018
© AG Denz
Arbeitsgruppen-Workshop Coesfeld 2017
Arbeitsgruppen-Workshop Coesfeld 2017
© AG Denz
Leonardo Campus Run 2017
Leonardo Campus Run 2017
© AG Denz
Arbeitsgruppen-Workshop Bredbeck 2016
Arbeitsgruppen-Workshop Bredbeck 2016
© AGDenz
Arbeitsgruppen-Workshop Bredbeck 2015
Arbeitsgruppen-Workshop Bredbeck 2015
© AGDenz
Arbeitsgruppen-Workshop Bredbeck 2014
Arbeitsgruppen-Workshop Bredbeck 2014
© AG Denz
Workshop 2013 in Bredbeck
Workshop 2013 in Bredbeck
© AG Denz
Gruppenfoto 2013
Gruppenfoto 2013
© AG Denz
Leonardo-Campus-Run 2012
Leonardo-Campus-Run 2012
Arbeitsgruppen-Workshop Hoinkhausen 2012
Arbeitsgruppen-Workshop Hoinkhausen 2012
Arbeitsgruppen-Workshop Bredbeck 2010
Arbeitsgruppen-Workshop Bredbeck 2010
Leonardo-Campus-Run 2010
Leonardo-Campus-Run 2010
Arbeitsgruppen-Workshop Bredbeck 2008
Arbeitsgruppen-Workshop Bredbeck 2008
Leonardo-Campus-Run 2008
Leonardo-Campus-Run 2008
Arbeitsgruppen-Workshop 2006
Arbeitsgruppen-Workshop 2006
Arbeitsgruppen-Workshop 2006
Arbeitsgruppen-Workshop 2006
Promotionsfeier von Dr. Vishnu Vardhan Krishnamachari
Promotionsfeier von Dr. Vishnu Vardhan Krishnamachari
Gruppenfoto der AG Denz beim 5. Leonardo-Campus-Run 2005
Gruppenfoto der AG Denz beim 5. Leonardo-Campus-Run 2005
Gruppenfoto der AG Denz im Januar 2005
Gruppenfoto der AG Denz im Januar 2005