© Digi+
© Digi+

Digi+

Een tweetalige digitale leeromgeving voor de inhoudsgerichte kennismaking met de buurtaal in Nederland en Duitsland in het kader van Wereldoriëntatie

Welkom op deze website van Digi+, een tweetalige digitale leeromgeving voor de buurtalen Duits en Nederlands. Hieronder vindt u informatie over de Digi+ leeromgeving . Als aanvulling op algemene aspecten wordt ook uitgelegd hoe Digi+ werkt. Daarnaast wordt het begeleidend wetenschappelijk onderzoek naar Digi+ beschreven en worden enkele impressies gegeven. Ten slotte is er informatie voor geïnteresseerde leerkrachten die Digi+ met hun leerlingen willen gebruiken (aanmelding).

 • Algemene informatie

  Digi+ logo van Arbeidsmarkt Noord
  © Arbeitsmarkt Nord

  Digi+ is een digitale tweetalige leeromgeving in het Nederlands en Duits die aan beide kanten van de grens gratis kan worden gebruikt. Met de thema's "graan" en "voeding" introduceert dit lesboekvervangende platform de taal en cultuur van het buurland en brengt het tegelijkertijd thematische kennis bij. De methode wordt ondersteund door de identificatiefiguren Lieke & Max, die de leerlingen in het materiaal begeleiden met anekdotes over taal- en cultuurverschillen.

  De Digi+ leeromgeving is sinds 2019 ontwikkeld in samenwerking tussen het 'Institut für Niederländische Philologie' van de WWU Münster en het Lectoraat Meertaligheid & Geletterdheid van de NHL Stenden Hogeschool en werd officieel gepresenteerd tijdens de lancering op 26 mei 2021. Digi+ is een bouwsteen van het INTERREG-project Arbeidsmarkt Noord van de Eems Dollard Regio (EDR).

  Digi+ beoogt niet alleen de leerlingen kennis te laten maken met de buurtaal en vakinhoudelijke kennis over te brengen, maar wil tegelijkertijd in het kader van wetenschappelijk onderzoek nagaan in hoeverre de leermethode effect heeft op de attitude van de kinderen ten opzichte van het buurland en de buurtaal, en in hoeverre het programma bijdraagt aan receptieve woordenschat- en inhoudelijke kennisverwerving.

 • Werkwijze

  © Digi+

  Hoe werkt Digi+?

  De Digi+ leeromgeving is onderverdeeld in zes inhoudelijke modules per onderwerp en maakt gebruik van de didactische methode CLIL (Content and Language Integrated Learning). Dit betekent dat het leren van talen en het verwerven van inhoudelijke vaardigheden gelijktijdig plaatsvindt. Luisteren en lezen van de buurtaal (receptieve vaardigheden) staan centraal, en alle opdrachten worden voorzien van schriftelijke en mondelinge instructies. De interactieve werkvormen, zoals quizzen, experimenten in groepen en klassikale opdrachten (zowel online als offline), zorgen ervoor dat de leerlingen door middel van onderzoekend leren effectief kennis verwerven over onder meer de taal, de cultuur en de identiteit van het buurland. Bovendien biedt de leeromgeving de leerlingen directe feedback over ingediende opdrachten. Ook is er actieve interactie tussen Nederlandse en Duitse leerlingen mogelijk via een deelbaar portfolio.

  Wat is er nodig om Digi+ te kunnen gebruiken?

  Digi+ vereist een voldoende aantal computers en/of tablets. Aangezien de leeromgeving toegankelijk is via het internet, is een stabiele internetverbinding noodzakelijk. Bovendien wordt het gebruik van een koptelefoon of oortjes aanbevolen. Voor de leerkracht is beheersing van de buurtaal niet noodzakelijk. Alle leerlingen en leerkrachten die met Digi+ werken, krijgen een account om toegang te krijgen tot de Digi+ leeromgeving.

  Alle gegevens van leerlingen worden behandeld in overeenstemming met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

  Hoeveel tijd is er nodig?

  In totaal neemt elk onderwerp ongeveer 20 tot 30 lesuren (van 45 minuten ) in beslag, afhankelijk van het tempo van de leerlingen en het eventueel overslaan van opdrachten (naar eigen inzicht).

 • Impressies

  Hier vindt u enkele praktijkgerichte impressies van de Digi+ leeromgeving. Enerzijds kunt u de film van het Digi+-project bekijken, die in samenwerking met de partnerscholen in Nedersaksen (D) en in de provincie Groningen (NL) is ontstaan en authentieke inzichten geeft in het werk met de leeromgeving. Anderzijds zijn er enkele citaten van leerkrachten en leerlingen die tot dusver met Digi+ hebben gewerkt.

  Officiële projectfilm

   

  Citaten

  De leerlingen konden zien dat sommige woorden in het Duits en het Nederlands verwant zijn. De inhoud was zoals hij moest zijn: volledig en aantrekkelijk.
  Leerkracht, school in Nedersaksen
  Ik vind het voor ons werk hier bijzonder waardevol dat wij niet onze toevlucht hoeven te nemen tot tekstboeken die wij nog nooit hebben gebruikt of waar vaak slechts een zeer beperkte selectie van materiaal voorhanden is. Het is de bedoeling de twee onderwerpen zo uitgebreid mogelijk aan te bieden en het is de taak van de leerkrachten daaruit een keuze te maken.
  Schoolhoofd, school in Nedersaksen
  Ik vind het een hele mooie manier om op die manier met je buurtaal in aanraking te komen.
  Schoolhoofd, school in de provincie Groningen
  Ik vind het gewoon leuk dat je veel kunt leren over verschillende onderwerpen, zoals graan en voeding, en dat je er ook woorden in de buurtaal door kunt leren.
  Leerling, school in Nedersaksen
  De opdrachten zijn leuk en je moet je inspannen. Als je 100% haalt, ben je trots op jezelf. Dat is wat ik er zo leuk aan vind.
  Leerling, school in Nedersaksen
  Ik vond het leuk. Je hebt veel geleerd over het buurland en wat ze daar eten. Ze eten niet alleen hetzelfde als wij.
  Leerling, school in Nedersaksen
 • Begeleidend onderzoek en publicaties

  In het kader van Digi+ wordt begeleidend wetenschappelijk onderzoek verricht door de NHL Stenden Hogeschool in samenwerking met de WWU Münster. Hiervoor wordt het zogenaamde "pretest-posttest design" gebruikt. Voor en na het werken met het Digi+ materiaal vullen de leerlingen enkele korte vragenlijsten/tests in, die worden geëvalueerd na het werken met de leeromgeving. Het verschil tussen de meting voor en na het werken met de leeromgeving geeft informatie over veranderingen tussen twee tijdstippen. De tests bepalen bijvoorbeeld de taalgerelateerde achtergrondinformatie van de leerlingen en hun houding ten opzichte van talen en in het bijzonder ten opzichte van de buurtaal. Daarnaast spelen de leerlingen een inkleurspelletje waarbij ze bepaalde begrippen in de buurtaal inkleuren. Op die manier wordt de receptieve woordenschat van de leerlingen (of het vermogen om woorden in de buurtaal te herkennen en de betekenis af te leiden) beoordeeld. Alle toetsen zijn ingebed in de Digi+ leeromgeving.

  Er is een aantal publicaties gepland waarin het Digi+-project nader zal worden toegelicht en de resultaten van het begeleidend onderzoek zullen worden gepresenteerd. Een lijst van tot nu toe verschenen publicaties is hieronder te vinden:

  • Günther-van der Meij, M, Urbanek, L, De Vogelaer, G, Jager, J, Duarte, J. . ‘‘A Good Neighbour is Better than a Far Friend’ – Using computer-based learning environments (CBLEs) for learning neighbour languages.’ Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht 27, Nr. 1: 167-198.
  • Urbanek, L, Günther, M, De Vogelaer, G, Jager, J. . ‘Grensoverschrijdend digiTAAL leren: Het Duits-Nederlandse project Digi+.’ nachbarsprache niederländisch 36: 63-90.

  Naast publicaties in tijdschriften of boeken worden de resultaten van Digi+ ook gepresenteerd aan een professioneel publiek op wetenschappelijke conferenties of congressen, op nationaal of internationaal niveau. Een lijst van presentaties over Digi+ vindt u hieronder. Deze lijst bevat alleen wetenschappelijke presentaties, maar niet de talrijke workshops of informatiebijeenkomsten die reeds zijn gegeven.

  • Jager, Jordi; Urbanek, Lukas; De Vogelaer, Gunther; Günther, Mirjam (2021): ‘‘Ich mag einfach, dass man [...] auch niederländische Wörter dadurch lernen kann.’ - Findings from the Dutch-German CBLE Digi+’. 13. Nordwestdeutsches Linguistisches Kolloquium (NWLK), Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Oldenburg, Duitsland, 12.11.2021.
  • Urbanek, Lukas; Jager, Jordi (): ‘Get to know your neighbours through bilingual Dutch-German CBLE Digi+ - Preliminary results on attitude development and pupils' perception of effectiveness’. AILA World Congress 2021 - The dynamics of language, communication and culture in a changing world, Groningen, Nederland, .
 • Pers en onderscheidingen

  Logo van het Europees Talenlabel
  © Europees Talenlabel

  Europees Talenlabel 2021

  De Nederlandse organisatie voor internationalisering in het onderwijs Nuffic heeft tijdens het digitale congres Levende Talen op 26 november 2021 het "Europees Talenlabel 2021" uitgereikt met als motto "Allemaal digiTAAL". Met het label krijgen drie innovatieve taalprojecten erkenning van een vakjury en daarnaast ook financiële middelen.

  De tweetalige Digi+ leeromgeving heeft de eerste juryprijs ontvangen, waaraan een geldprijs van 5.000 euro is verbonden. Daarnaast wist Digi+ ook het publiek van het Levende Talen congres, voornamelijk taaldocenten uit Nederland, te overtuigen en kreeg daarom ook nog de publieksprijs t.w.v. 1.250 euro.

  Het Europees Talenlabel werd in 1997 door de EU ingesteld om het onderwijzen en leren van talen te bevorderen. De deelnemende landen kennen het op gedecentraliseerde basis toe. Duitsland neemt sinds 2014 niet meer aan het Europees Talenlabel deel.

  Persberichten over de prijsuitreiking van het Europees Talenlabel zijn hier te vinden:

  De videoclip van ongeveer 2 minuten, die zowel de jury van het Europees Talenlabel als de deelnemers aan het Levende Talen congres konden bekijken (naast andere ingediende informatie over het project), is nog steeds te zien: Naar de videoclip

   

  Digi+ projectteam
  © Digi+


  Lancering van de Digi+ leeromgeving in mei 2021

  Op 26 mei 2021 om 15.00 uur werd de onlangs voltooide Digi+ leeromgeving tijdens een digitaal evenement gepresenteerd aan een groter publiek bestaande uit docenten uit de academische en schoolsector.

  Na de aankomst van de belangstellenden in de digitale evenementenhal, begeleid door Duits-Nederlandse muziek, en de verwelkoming door Mirjam Günther en Gunther De Vogelaer als projectleiders, leidden projectmedewerkers Jordi Jager en Lukas Urbanek door de rest van het programma. Naast de theoretische uitleg van de principes van Digi+ was er ook een praktijkgerichte demonstratie van enkele opdrachten die op de tweetalige leeromgeving te vinden zijn, zodat alle belangstellenden een goede eerste indruk konden krijgen. Verder vond de première plaats van de officiële projectfilm, die veel indrukken en ervaringen van leerkrachten en leerlingen met Digi+ laat zien.

  De uitnodiging voor het lanceringsevenement kan nog steeds worden bekeken (in het Nederlands & auf Deutsch). Daarnaast zijn er ook enkele persberichten verschenen:

  Naast geschreven persberichten over de lancering van het project heeft het programma "Ohne Grenzen - Zonder grenzen" op de regionale televisiezenders "ems TV" in Duitsland en "RTV Drenthe" in Nederland ook een korte bijdrage over Digi+ uitgezonden:

   

 • Digi+ in de les gebruiken

  Meteen aanmelden voor Digi+ (gratis)

  Wilt u zich aanmelden voor het gratis gebruik van de Digi+ leeromgeving met uw groep(en)? Vul dan rechtstreeks het contactformulier hieronder in. Het Digi+ team zal contact met u opnemen om accounts voor uw groep(en) aan te maken en alles grondig te bespreken.

  Naar het contactformulier

  Meer informatie?

  Hebt u meer informatie nodig? Neem graag contact op met de Digi+ medewerkers Lukas Urbanek of Jordi Jager.

  Meer informatie vindt u ook in onze informatiefolder die hier kan worden bekeken.