Molecular Biology and Biotechnology of Fungi

AG Prof. Dr. Paul Tudzynski
AG Tudzynski


Sprechstunde:  

Herr Prof. Dr. Paul Tudzynski:          Di 12 - 14; Do 12 - 13

Frau Prof. Dr. Bettina Tudzynski:      nach Vereinbarung

Sekretariat: Angelika Kammerahl     +49 251 83-24997