Fryderyk S. Zoll

CRC 1385 "Law and Literature"
Domplatz 6
Room 217
Phone: (follows)
Email: Fryderyk S. Zoll

Participation in the collaborative research center 1385

Research assistant and Doctoral Candidate in Subproject B01: "Literary Forms of European Legal Culture in Poland, Russia and the Ukraine. Research on Law and Literature of Central- and Eastern-European Societies in Comparative Perspective"

Research areas

  • Legal Theory, Taxonomy of legal terms
  • Validity of the law in the light of literature
  • Legal language in comparison

Vita

2014-2020 Master of Law at the University of Silesia in Katowice
2019-2020 Chinese Law Diploma at the Beijing Foreign Studies University in Beijing
2017-2019 Bachelor of Arts in English Philology with Chinese translation speciality at the University of Silesia in Katowice
2018-2019 Exchange semester at the National Dong Hwa University in Hualien


Publications

  • E. Szwajnoch, F. S. Zoll: Bezpieczeństwo energetyczne Chińskiej Republiki Ludowej w kontekście międzynarodowej współpracy i źródeł pozyskiwania energii, in: Prawne i gospodarcze aspekty współpracy z Chińską Republiką Ludową, M. Zuziak, E. Szwajnoch (red.), Katowice: Ius Publicum 2020, S. 159-190.
    Translated title (English): Energy Security of the People's Republic of China in Scope of the International Cooperation and Energy Resources.
  • A. Nowak, F. Zoll: Prawo do prywatności – wymogi dotyczące bezpieczeństwa publicznego w świecie cyfrowym, in: Bezpieczeństwo. Prawa Człowieka. Stosunki Międzynarodowe Tom II, Mira Malczyńska-Biały (red.), Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2019, S. 116-128.