עמידה בצעד פסיעה, סיוע של כסא, עם שמירה

 

הורד את גרסת ה PDF

תרגיל מס' 1

 

עמידה בצד פסיעה: כפיפת ראש מטה ומעלה, ימין ושמאל.

 


תרגיל מס' 2

 

עמידה בצעד פסיעה: העברת משקל הגוף לפנים ולאחור. החלפת רגליים.

 


תרגיל מס' 3

 

עמידה בצעד פסיעה: הרמת ידיים לצדדים, החזקה למשך מספר שניות. החלפת רגליים.

 


תרגיל מס' 4

 

עמידה בצעד פסיעה: הרמת הידיים לפנים, החזקה למשך מספר שניות. החלפת רגליים.

 


תרגיל מס' 5

 

עמידה בצעד פסיעה: הרמת הידיים מעלה, החזקה למשך מספר שניות. החלפת רגליים.

 

תרגיל מס' 6

 

עמידה בצעד פסיעה: עמידה על קצות האצבעות למשך מספר שניות. החלפת רגליים.

 


תרגיל מס' 7

 

עמידה בצעד פסיעה: עצימת עיניים למשך מספר שניות. החלפת רגליים.

 


תרגיל מס' 8

 

עמידה בצעד פסיעה: זריקת כדור לבן הזוג ותפיסה של הכדור. החלפת רגליים.

 


תרגיל מס' 9

 

עמידה בצעד פסיעה: זריקה ותפיסה של הכדור. החלפת רגליים.

 


תרגיל מס' 10

 

עמידה בצעד פסיעה: מנה 8 ערים ברחבי העולם. החלפת רגליים.