תוצאות

תוצר אינטלקטואלי חומרים שפות
1 IO
צרכים ליישום בחירות בריאות לאנשים זקנים ומטפליהם: נקודת המבט של בעלי הענין
01. A1
שיטה
אנגלית
01. A2
סקירת ספרות
01. A3
ניתוח צרכים של קשישים בנושאי פעילות גופנית וייעוץ תזונתי
01. A4
ניתוח צרכים של מטפלים בנושאי פעילות גופנית ותזונה
01. A5
ניתוח צרכים – דו"ח סופי
2 IO
בחירות בריאות בטיפולי בית גריאטרים והזדמנויות למידה מותאמות
02. A1
פיתוח תוכן הדרכה גופנית בבית
אנגלית, גרמנית, בולגרית, יוונית, עברית
02. A2
פיתוח תוכן ייעוץ תזונתי
02. A3
פיתוח מדריך למאמן
3 IO
פיתוח מצע אינטרנטי
03. A1
אינטגרציה טכנית של המצע
אנגלית, גרמנית, בולגרית, יוונית, עברית
03. A2
קידוד חומרי חינוך והדרכה
4 IO
מחקר פיילוט ותיקוף: כדאיות, קבלה, דבקות
04. A1
מבדק פיילוט באימון גופני וייעוץ תזונתי
אנגלית
04. A2
תיקוף ובדיקה של מצע הלמידה והדרכה e-learning platform education and training open WHOLE
04. A3
דו"ח סיכום הפיילוט
5 IO
תיקוף ובדיקה של מצע הלמידה והדרכה
  אנגלית
הפצה עלון מידע אנגלית, גרמנית, בולגרית, יוונית, עברית