פרוייקט

המטרה העיקרית של WHOLE היא לקדם תהליך הזדקנות פעיל ובריא באמצעות פעילות גופנית ותזונה בריאה לקשישים ואנשים המרותקים לבית (ע"ע מטופלים) הנעזרים בשירותי טיפולי בית המסופקים ע"י מטפלים פורמאליים ובלתי פורמאליים. בו זמנית, התכנית מדגישה באופן שווה את ההשפעות של פעילות גופנית ותזונה בריאה על רווחתם של מטפלים פורמאליים ובמיוחד בלתי פורמאליים. המטרה הספציפית של התכנית היא לפתח מצע ללימוד אינטרנטי בסיסי של פעילות גופנית ותזונה בריאה בבית על מנת להכשיר מטפלים פורמאליים ובלתי פורמאליים אשר יישמו את הנלמד כחלק אינטגראלי משירותי טיפולי הבית שהם מעניקים. בנוסף, התכנית שואפת לעזור למניעה כוללת של התדרדרות תפקודית וחולשה בקרב אנשים זקנים.