חדשות

פרויקטיםמענייניםנוספים (חדשות)

פרויקטיםמענייניםנוספיםלמטפליםומטופליםניתןלמצואבחלקהבא


פגישת המשתתפים ה-6, בשטוטגרט גרמניה ב12-13 ליוני 2018

הפגישה השישית והאחרונה של פרויקט WHOLE התקיימה בגרמניה. המשתתפים דנו בסיבוב השני של מחקר החלוץ (IO4 – מחקר חלוץ שמטרתו להעריך את התכנית), וכן בפרויקט הסיום (המיועד למנהלים וקובעי מדיניות) הנערך בכל...

5th Partner Meeting 16.-17.01.2018 in Patras, Greece

המשתתפים ניצלו את ההזדמנות לערוך דיון על מחקר החלוץ הראשון של הפרוייקט (IO4 – מחקר חלוץ ובדיקת תוקף). על סמך ההערות של המטפלים והמטופלים שהשתתפו במחקר חלוץ זה, דנו המשתתפים בשינויים המתבקשים בתכ...

מפגש רביעי של שותפי הפרויקט: 11.05.2017 בסופיה, בולגריה

המפגש הרביעי של שותפי פרויקט ה WHOLE נערך בבולגריה, במאי 2017. המפגש התחלק לשניים: אימון על הפעילות, ודיון של השותפים. במהלך האימון, השותפים הכינו את עצמם למחקרהחלוץ שייערך בסתו 2017. מטרת מחקר זה היא ...

Our project flyer is available in all partner’s languages

עלון מידע של הפרוייקט זמין בכל השפות של שותפי התכנית. ניתן להוריד את העלון כאן...

Stakeholder Needs Analysis is available

תוצר 1 The intellectual output O1- Needs for implementing healthy choices for older adults and their carers: the stakeholder view. מוכן. ניתן להוריד את התוצאות כאן...

3rd Partner Meeting 04.-05.10.2016 in Linz, Austria

מפגש שלישי בין השותפים התקיים בין 4-5 לאוקטובר 2016 באוסטריה. סוכמו התוצאות של תוצר 1. השותפים ניסו את הגרסאות הראשוניות של תוצר 2 בעצמם על ידי שימוש ביחידות פעילות גופנית שפותחו במכון וינגייט לתכנ...

2nd Partner Meeting 26.-27.04.2016 in Galway, Ireland

מפגש השותפים השני התקיים באירלנד. השותפים דנו בפעילויות שכבר בוצעו ותכננו משימות להמשך. הוצגו הגרסאות הראשונות של תוצר 1 ותוצר 2....

Kick-of Meeting 15.-16.10.2015 in Muenster, Germany

באוקטובר 2015 התקיים מפגש הפתיחה של WHOLE בגרמניה. נציגים משבעה אירגונוים שותפים זכו להכיר אחד את השני וניצלו את ההזדמנות להגדיר את מטרות הפרוייקט ולפרט את המטלות....

Project Start

פרוייקט WHOLE (2015-1-DE02-KA204-002418) החל באופן רשמי ב1 בספטמבר 2015. הפרוייקט יימשך 36 חודשים עד אוגוסט 2018. הפרוייקט ממומן בתמיכת Erasmus+ תכנית של האיחוד האירופאי....