פרוייקט

הבסיס של התכנית הוא איסוף וחילופי ידע של שיטות טובות בין השותפים. עם זאת, רכיב חשוב נוסף הוא המוערבות של רשתות מקומיות ובעלי עניין ברמות שונות, למשל, אנשים זקנים ומשפחותיהם, מטפלים פורמליים ובלתי פורמאליים, ארוגנים נותני שירות, אנשי מקצוע בעבודה סוציאלית, ניצגי קהילה ורווחה, וחוקרים. המוערבות של קבוצות אלו תבטיח את ההתאמה של תוצרי התכנית, תעניק תמיכה איכותית בזמן הפיתוח והבידקה, ותטפח שיטות חדשניות.

על סמך גישה זו הפרוייקט התחיל עם "ניתוח צרכי בעלי עניין" (Output 1- Needs for implementing healthy choices for older adults and their carers: the stakeholder view) שכללו קבוצות מיקוד, מקרה-מבחן, וסקרים הן של מטפלים והן של מקבלי טיפול. המטרה היתה להשיג מידע מקבוצות המטרה לגבי צרכיהם, חסמים ועמדות הנוגעות לאימוץ המלצות רשמיות של התנהגות בריאה כמו גם מבט מעמיק לגבי התנסות ורעיונות של אורח בריא. פעילות זו הסתיימה באוקטובר 2016 בהצלחה רבה. ניתן להוריד את דו"ח ניתוח הצרכים כאן.

שני התוצרים האינטלאקטואליים של פרוייקט זה הם תוצר 2 – בחירות בטיפולי בית גריאטרים הזדמנויות למידה מותאמות ותוצר 3 – פיתוח של המצע. הם ייצרו את המודלים של פעילות גופנית ותזונה בריאה ואת מצע הלמידה האינטרנטי שיהוה בית עבורם. היבט משמעותי של תוצרים אלו, זו האפשרות של המשתמשים לתפור תכנית אישית לפעילות גופנית ותזונה בביתם באמצעות המצע, דבר שיאפשר גמישות ואת הצורך להתאים לצרכים אישיים.

התוצאות של תוצר 2 ותוצר 3 יבדקו במהלך תוצר 4-מחקר פיילוט ותיקוף: כדאיות, קבלה, דבקות.מחקר זה בעל שני שלבים שיאסוף משובים מקבוצות המטרה בקשר למודלים של פעילות גופנית ותזונה ולגבי מצע הלידמה האינטרנטי ביחס לאפקטיביות והצלחתם להיות כלים המקדמים בריאות בתוך שגרת בטיפול היומית. משוב זה יתן לשותפים בפרוייקט הזדמנות לשפר את תוצרים 2 ו3 לפני שיסיימו אותם.

כמו כן יערך מחקר שוק ועסקים (תוצר 5 – מחקר שוק ועסקים: הגעה, מודל פיננסי) על מנת לחקור את את האפשרויות בכדי לממן באופן בר קיימא את הדגמים של פעילות גופנית ותזונה ואת מצע הלמידה האינטרנטי.

לבסוף, כל שותפי התכנית ישתתפו לתכנית הדרכה בבולגריה במאי 2017 בכדי לאפשר חילופי ידע לגבי השיטות הטובות ביותר בין חברי הפרוייקט וללמוד בעצמם לגבי אופן השימוש וקידום של מצע הלמידה האינטרנטי ותוכנו למטפלים ומטופלים כמדריכים בארצם. לאחר תכנית ההדרכה, השותפים יוכשרו להדריך אחרים ויערכו את מחקר הפיילוט בו זמן שהם גם יפיצו את זמינות התכנית. בסוף הפרוייקט התוצרים המוגמרים יופצו באופן רשמי בכל מידנה שותפה עם אירוע מכפיל שיישתתפו בו כל בעלי הענין על מנת לקדם חשיפה נרחבת ושימוש בתוצרים.