פגישת המשתתפים ה-6, בשטוטגרט גרמניה ב12-13 ליוני 2018

11.07.2018

הפגישה השישית והאחרונה של פרויקט WHOLE התקיימה בגרמניה. המשתתפים דנו בסיבוב השני של מחקר החלוץ (IO4 – מחקר חלוץ שמטרתו להעריך את התכנית), וכן בפרויקט הסיום (המיועד למנהלים וקובעי מדיניות) הנערך בכל מדינה. כמו כן, דנו המשתתפים בקיימות של תוצאות הפרויקט לאחר סיומו. לבסוף, העריכו המשתתפים (הערכה פנימית) את איכות הפרויקט, והכינו את הסיום המסודר של הפרויקט.