5th Partner Meeting 16.-17.01.2018 in Patras, Greece

17.01.2018

המשתתפים ניצלו את ההזדמנות לערוך דיון על מחקר החלוץ הראשון של הפרוייקט (IO4 – מחקר חלוץ ובדיקת תוקף). על סמך ההערות של המטפלים והמטופלים שהשתתפו במחקר חלוץ זה, דנו המשתתפים בשינויים המתבקשים בתכנית, על מנת לשפר את הפלטפורמה ללמידה מרחוק ואת תכנית הפעילות הגופנית והתזונה. הגופנית והתזונה. נושא חשוב נוסף שעלה בדיון זה ההמשכיות של הפרוייקט (IO 5 – Market and business study).