מפגש רביעי של שותפי הפרויקט: 11.05.2017 בסופיה, בולגריה

10.07.2017

המפגש הרביעי של שותפי פרויקט ה WHOLE נערך בבולגריה, במאי 2017. המפגש התחלק לשניים: אימון על הפעילות, ודיון של השותפים. במהלך האימון, השותפים הכינו את עצמם למחקרהחלוץ שייערך בסתו 2017. מטרת מחקר זה היא לבדוק את הפעילות הגופנית ותכני התזונה בתכנית האינטרנט. במהלך הדיון, השותפים דנו בהתקדמות הפרויקט ובמשימות שנותרו לביצוע עד לסיום באוגוסט 2018.