2nd Partner Meeting 26.-27.04.2016 in Galway, Ireland

26.04.2016

מפגש השותפים השני התקיים באירלנד. השותפים דנו בפעילויות שכבר בוצעו ותכננו משימות להמשך. הוצגו הגרסאות הראשונות של תוצר 1 ותוצר 2.