Παρακολούθηση της εξέλιξης

Εισαγωγή

Σε αυτές τις οδηγίες, θα βρείτε πολλές περιγραφές αξιολογήσεων για τη μέτρηση της λειτουργικής ικανότητας. Η λειτουργική σας ικανότητα σας υποστηρίζει την εκπλήρωση των καθημερινών δραστηριοτήτων και τη διατήρηση της αυτονομίας. Αυτές οι αξιολογήσεις σας επιτρέπουν να μετρήσετε την προσωπική σας πρόοδο, παρέχοντας παράλληλα σημαντικά σχόλια σχετικά με την αποτελεσματικότητα του προγράμματος WHOLE. Η πρόοδος μπορεί να μετρηθεί με δύο τρόπους. Πρώτον, μπορείτε να διατηρήσετε την παρούσα κατάστασή σας χωρίς περαιτέρω επιδείνωση, κάτι που εξακολουθεί να είναι εξαιρετικό αποτέλεσμα ύστερα από οκτώ εβδομάδες εκπαίδευσης. Δεύτερον, μπορεί να βελτιωθείτε σε μία ή περισσότερες αξιολογήσεις. Μπορείτε επίσης να εφαρμόσετε τις αξιολογήσεις από καιρού εις καιρόν μετά την πιλοτική μελέτη και να παρακολουθήσετε τις αλλαγές για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Επιλέξαμε μια σειρά αξιολογήσεων που μπορούν να γίνουν από καθιστή θέση και μερικές αξιολογήσεις που απαιτούν το περπάτημα. Σας παρακαλούμε για την εκτέλεση των αξιολογήσεων με τον αποδέκτη της φροντίδας σε καθιστή θέση, μία φορά πριν να ξεκινήσει η εκπαίδευση, και μία φορά μετά από οκτώ εβδομάδες από τη διεξαγωγή της εκπαίδευσης:

Για όσους μπορούν να περπατήσουν, σας προτείνουμε να εκτελέσετε επιπλέον τις παρακάτω δοκιμές:

Παρακαλούμε εγγράψτε τα αποτελέσματα των τεστ στο έγγραφο δεδομένων για να παρακολουθείται η πρόοδός σας. Μπορείτε να βρείτε το έγγραφο δεδομένων στη τελευταία σελίδα του PDF με αυτές τις οδηγίες. Μπορείτε να κατεβάσετε τις οδηγίες εδώ.

 

Το τροποποιημένο λειτουργικό τεστ προσέγγισης

Το τροποποιημένο λειτουργικό τεστ προσέγγισης απαιτεί από το δέκτη της φροντίδας να κάθεται σε σταθερή θέση.

Απαραίτητος εξοπλισμός

Ετοιμασία

Διαδικασία του τεστ
Η τροποποιημένη εκδοχή του τεστ προσέγγισης εκτελείται όπως παρακάτω:

Οδηγίες για το λήπτη της φροντίδας:
 1. Παρακαλούμε κλίνετε όσο μακρύτερα μπορείτε σε κάθε κατεύθυνση χωρίς περιστροφή και χωρίς να αγγίζετε το τοίχο.
 2. Παρακαλούμε παραμείνετε καθισμένοι στη καρέκλα ενώ προσεγγίζετε στα πλάγια και μπροστά.

 

Λειτουργικό τεστ προσέγγισης (όρθιοι)

Αυτό το τεστ εκτιμά την ικανότητα ενός λήπτη φροντίδας μετρώντας τη μέγιστη απόσταση από την οποία ένα άτομο μπορεί να προσεγγίσει εμπρός, ενώ βρίσκεται σε σταθερή θέση.Απαραίτητος εξοπλισμός

Ετοιμασία

Διαδικασία του τεστ

Οδηγίες προς το λήπτη της φροντίδας:
 1. “Φτάστε εμπρός όσο μακρύτερα μπορείτε χωρίς να κάνετε βήμα και έχοντας το χέρι σας σε γροθιά.”

 

Το χρονομετρημένο τεστ σήκω και πήγαινε

Το «σήκω και πήγαινε» είναι ένα εργαλείο για τη δοκιμή βασικών κινητικών ικανοτήτων, ειδικά για ευπαθή ηλικιωμένα άτομα. Δίνει μια επαγγελματική προεπισκόπηση της κινητικότητας, της ισορροπίας σώματος και του κινδύνου πτώσης.
Απαραίτητος εξοπλισμός

Ετοιμασία

Διαδικασία του τεστ

Οδηγίες για το λήπτη της φροντίδας: Όταν σου πω «πάμε» θέλω εσύ να:
 1. Σηκωθείς από τη καρέκλα
 2. Περπατήσεις κατά μήκος της γραμμής στο πάτωμα στο κανονικό σου ρυθμό
 3. Γυρίσεις
 4. Περπατήσεις πίσω στη καρέκλα στο κανονικό σου ρυθμό
 5. Καθίσεις στη καρέκλα ξανά

 

Τεστ περπατήματος 10 μέτρων

Απαραίτητος εξοπλισμός

ΕτοιμασίαΔιαδικασία του τεστ

Οδηγίες για το λήπτη της φροντίδας:
 1. Κανονική άνετη ταχύτητα: “Θα σου πω ‘έτοιμος, συγκεντρώσου, πάμε. Όταν σου πω πάμε, περπάτησε στη κανονική άνετη για σένα ταχύτητα μέχρι να σου πω στοπ.”

 

Το τεστ ξύσιμο στη πλάτη

Το τεστ ξύσιμο στη πλάτη μετρά πόσο κοντά τα χέρια μπορούν να έρθουν πίσω από τη πλάτη.


Απαραίτητος εξοπλισμός

Ετοιμασία

Διαδικασία του τεστ

Οδηγίες προς το λήπτη φροντίδας:
 1. Παρακαλούμε φέρτε το ένα χέρι σας πάνω από τον ώμο και μετά προς τα κάτω στην πλάτη με τη παλάμη στραμμένη προς το σώμα σας.
 2. Τοποθετείστε το άλλο χέρι πίσω από τη πλάτη με τη παλάμη στραμμένη προς τα έξω και φτάστε προς τα πάνω όσο μακρύτερα γίνεται.

 

Έγγραφο τεκμηρίωσης αποτελεσμάτων των τεστ

Παρακαλούμε πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το έγγραφο τεκμηρίωσης