Απαιτείται στάση με τα πόδια μπρος πίσω, στήριξη σε καρέκλα, επίβλεψη

 

Λήψη PDF

Άσκηση No. 1

Στάση ισορροπίας: κάμψτε το κεφάλι εμπρός και πίσω. Γυρίστε το στις πλευρές. Αλλάξτε πόδι.


Άσκηση No. 2

Στάση ισορροπίας: μεταφέρετε βάρος εμπρός και πίσω. Αλλάξτε πόδι.


Άσκηση No. 3

Στάση ισορροπίας: Σηκώστε τα χέρια από τις πλευρές. Κρατήστε για λίγο. Αλλάξτε πόδι.


Άσκηση No. 4

Στάση ισορροπίας: σηκώστε τα χέρια εμπρός. Κρατήστε για λίγο. Αλλάξτε πόδι.


Άσκηση No. 5

Στάση ισορροπίας: σηκώστε τα χέρια ψηλά. Κρατήστε για λίγο. Αλλάξτε πόδι.

Άσκηση No. 6

Στάση ισορροπίας: ακροστασία για λίγο. Αλλάξτε πόδι.


Άσκηση No. 7

Στάση ισορροπίας: κλείστε τα μάτια σας. Αλλάξτε πόδι.


Άσκηση No. 8

Στάση ισορροπίας: πετάξτε τη μπάλα σε ένα φίλο και πιάστε τη πάλι. Αλλάξτε πόδι.


Άσκηση No. 9

Στάση ισορροπίας: πετάξτε και πιάστε τη μπάλα. Αλλάξτε πόδι.


Άσκηση No. 10

Στάση ισορροπίας: ονοματίστε 8 μεγάλες πόλεις του κόσμου. Αλλάξτε πόδι.