Απαιτείται στάση με τα πόδια σε διάσταση, στήριξη σε καρέκλα, επίβλεψη

 

Λήψη PDF

Άσκηση No. 1

Τα πόδια σε διάσταση: κάμψτε το κεφάλι εμπρός και πίσω. Γυρίστε το στις πλευρές.


Άσκηση No. 2

Τα πόδια σε διάσταση: κρατήστε τα πόδια στη θέση τους και λικνιστείτε σε κυκλική κίνηση.


Άσκηση No. 3

Τα πόδια σε διάσταση: μεταφέρετε βάρος μπροστά και πίσω.


Άσκηση No. 4

Τα πόδια σε διάσταση: ακροστασία για λίγο.


Άσκηση No. 5

Τα πόδια σε διάσταση: σηκώστε τα χέρια ψηλά και μείνετε εκεί για λίγο.

Άσκηση No. 6

Τα πόδια σε διάσταση: κλείστε τα μάτια σας.


Άσκηση No. 7

Τα πόδια σε διάσταση: πετάξτε τη μπάλα σε ένα φίλο και πιάστε τη πάλι.


Άσκηση No. 8

Τα πόδια σε διάσταση: πετάξτε και πιάστε τη μπάλα.