Απαιτείται όρθια θέση, πόδι σε μπάλα, στήριξη σε καρέκλα, επίβλεψη

 

Λήψη PDF

Άσκηση No. 1

Το πόδι στη μπάλα: κάμψτε το κεφάλι εμπρός και πίσω. Γυρίστε το στις πλευρές. Αλλάξτε πόδι.


Άσκηση No. 2

Το πόδι στη μπάλα: σηκώστε τα χέρια από το πλάι. Κρατήστε για λίγο. Αλλάξτε πόδι.


Άσκηση No. 3

Το πόδι στη μπάλα: σηκώστε τα χέρια εμπρός. Κρατήστε για λίγο. Αλλάξτε πόδι.


Άσκηση No. 4

Το πόδι στη μπάλα: σηκώστε τα χέρια ψηλά. Κρατήστε για λίγο. Αλλάξτε πόδι.


Άσκηση No. 5

Το πόδι στη μπάλα: κυλήστε τη μπάλα με όλα τα μέρη του ποδιού. Αλλάξτε πόδι.

Άσκηση No. 6

Το πόδι στη μπάλα: κλείστε τα μάτια σας. Μείνετε για λίγο με τα μάτια κλειστά. Αλλάξτε πόδι.


Άσκηση No. 7

Το πόδι στη μπάλα: πετάξτε τη μπάλα σε ένα φίλο και πιάστε τη πάλι. Αλλάξτε πόδι.


Άσκηση No. 8

Το πόδι στη μπάλα: πετάξτε τη μπάλα και πιάστε τη πάλι. Αλλάξτε πόδι.


Άσκηση No. 9

Το πόδι στη μπάλα: πείτε 8 ανδρικά ονόματα. Αλλάξτε πόδι.


Άσκηση No. 10

Το πόδι στη μπάλα: πιέστε μια άλλη μπάλα με τα χέρια. Αλλάξτε πόδι.