Απαιτείται στάση στο ένα πόδι, στήριξη σε καρέκλα, επίβλεψη

 

Λήψη PDF

Άσκηση No. 1

Ένα πόδι: κάμψτε το κεφάλι εμπρός και πίσω. Γυρίστε το στις πλευρές. Αλλάξτε πόδι.


Άσκηση No. 2

Ένα πόδι: τα χέρια στο πλάι. Κρατήστε για λίγο. Αλλάξτε πόδι.


Άσκηση No. 3

Ένα πόδι: τα χέρια εμπρός. Μείνετε εκεί για λίγο. Αλλάξτε πόδι.


Άσκηση No. 4

Ένα πόδι: τα χέρια επάνω. Μείνετε εκεί για λίγο. Αλλάξτε πόδι.


Άσκηση No. 5

Ένα πόδι: κλείστε τα μάτια σας. Κρατήστε για λίγο με τα μάτια κλειστά. Αλλάξτε πόδι.

Άσκηση No. 6

Ένα πόδι: πετάξτε τη μπάλα σε ένα φίλο και πιάστε τη πάλι. Αλλάξτε πόδι.


Άσκηση No. 7

Ένα πόδι: πετάξτε τη μπάλα και πιάστε τη πάλι. Αλλάξτε πόδι.


Άσκηση No. 8

Ένα πόδι: πείτε 8 ονόματα για παιδιά σε αλφαβητική σειρά. Αλλάξτε πόδι.


Άσκηση No. 9

Ένα πόδι: πιέστε τη μπάλα με τα χέρια. Αλλάξτε πόδι.