Απαιτείται όρθια στάση, τα πόδια ενωμένα, στήριξη σε καρέκλα, επίβλεψη

 

Λήψη PDF

Άσκηση No. 1

Τα πόδια ενωμένα: κάμψτε το κεφάλι και πίσω. Γυρίστε το στις πλευρές.


Άσκηση No. 2

Τα πόδια ενωμένα: κρατήστε τα πόδια στη θέση τους και λικνιστείτε σε κυκλική κίνηση.


Άσκηση No. 3

Τα πόδια ενωμένα, στη θέση τους: γείρετε μπροστά και πίσω.


Άσκηση No. 4

Τα πόδια ενωμένα: σηκώστε τα χέρια ψηλά και κρατήστε για λίγο.


Άσκηση No. 5

Τα πόδια ενωμένα: ακροστασία για λίγο.

Άσκηση No. 6

Τα πόδια ενωμένα: κλείστε τα μάτια σας.


Άσκηση No. 7

Τα πόδια ενωμένα: πετάξτε τη μπάλα σε ένα φίλο και πιάστε τη πάλι.


Άσκηση No. 8

Τα πόδια ενωμένα: πετάξτε και πιάστε τη μπάλα.


Άσκηση No. 9

Τα πόδια ενωμένα: πείτε τα ονόματα 8 φίλων σας.