Απαιτείται όρθια θέση, δίσκος, στήριξη σε καρέκλα, επίβλεψη

 

Λήψη PDF

Άσκηση No. 1

Πατήστε εμπρός πάνω στο δίσκο, το άλλο πόδι σηκωμένο. Αλλάξτε πόδι.


Άσκηση No. 2

Πατήστε προς τα πίσω στο δίσκο, το άλλο πόδι σηκωμένο. Αλλάξτε πόδι.


Άσκηση No. 3

Το ένα πόδι στο δίσκο: Πατήστε μπροστά και πίσω με το άλλο πόδι. Αλλάξτε πόδι.


Άσκηση No. 4

Πατήστε πλάγια στο δίσκο, το άλλο πόδι σηκωμένο. Αλλάξτε πόδι.


Άσκηση No. 5

Πατήστε στο πλάι του δίσκου, φέρτε και το άλλο πόδι στο δίσκο. Άλλη μία φορά στην ίδια πλευρά. Την άλλη πλευρά.

Άσκηση No. 6

Πατήστε στο δίσκο. Βηματίστε επάνω του απαλά.


Άσκηση No. 7

Σταθείτε στο δίσκο. Βηματίστε επάνω του απαλά με κινήσεις των χεριών.


Άσκηση No. 8

Σταθείτε στο δίσκο. Βηματίστε επάνω του απαλά με εναλλαγή των χεριών πάνω και κάτω.


Άσκηση No. 9

Σταθείτε στο δίσκο, τα πόδια ανοιχτά: κάμψτε το κεφάλι εμπρός και πίσω. Γυρίστε το στις πλευρές.


Άσκηση No. 10

Σταθείτε στο δίσκο, τα πόδια ανοιχτά: σηκώστε τα χέρια εμπρός. Κρατήστε για λίγο.


Άσκηση No. 11

Σταθείτε στο δίσκο, τα πόδια ανοιχτά: σηκώστε το ένα χέρι ψηλά. Κρατήστε για λίγο. Αλλάξτε χέρι.


Άσκηση No. 12

Σταθείτε στο δίσκο, τα πόδια ανοιχτά: σηκώστε τα χέρια ψηλά. Μείνετε εκεί για λίγο.


Άσκηση No. 13

Σταθείτε στο δίσκο, τα πόδια ανοιχτά: πετάξτε τη μπάλα σε ένα φίλο και πιάστε τη πάλι.


Άσκηση No. 14

Σταθείτε στο δίσκο, τα πόδια ανοιχτά: πετάξτε και πιάστε τη μπάλα.