Απαιτείται ακροστασία, στήριξη σε καρέκλα, επίβλεψη

 

Λήψη PDF

Άσκηση No. 1

Ακροστασία: κάμψτε το κεφάλι εμπρός και πίσω. Γυρίστε το στις πλευρές.


Άσκηση No. 2

Ακροστασία: σηκώστε τα χέρια στο πλάι. Κρατήστε για λίγο.


Άσκηση No. 3

Ακροστασία: σηκώστε τα χέρια εμπρός. Κρατήστε για λίγο.


Άσκηση No. 4

Ακροστασία: σηκώστε τα χέρια επάνω. Κρατήστε για λίγο.


Άσκηση No. 5

Ακροστασία: πετάξτε τη μπάλα σε ένα φίλο και πιάστε τη πάλι.

Άσκηση No. 6

Ακροστασία: πείτε 8 γυναικεία ονόματα.