Η ανάλυση αναγκών των εμπλεκομένων είναι διαθέσιμη

28.10.2016

Το Αποτέλεσμα 1 - Ανάγκη για Εφαρμογή υγιεινών επιλογών για τους ηλικιωμένους και τους φροντιστές τους: η άποψη των εμπλεκομένων έχει τελειώσει. Τα αποτέλεσματα μπορείτε να τα κατεβάσετε εδώ.