Καθιστοί, με λαστιχένιο ιμάντα

 

Λήψη PDF

Άσκηση No. 1

Τα χέρια τεντωμένα μπροστά: τεντώστε τον ιμάντα και χαλαρώστε τον.


Άσκηση No. 2

Τα χέρια τεντωμένα μπροστά ο ιμάντας τεντωμένος: ο κορμός στρέφεται στη μία πλευρά, πίσω, εμπρός, στην άλλη πλευρά.


Άσκηση No. 3

Τα χέρια ίσια ψηλά: τεντώστε και χαλαρώστε.


Άσκηση No. 4

Τα χέρια ίσια ψηλά, ο ιμάντας τεντωμένος: λυγίστε στο πλάι.


Άσκηση No. 5 (1- 4 συνδυασμένες)

1. Τα χέρια τεντωμένα μπροστά ο ιμάντας τεντωμένος. 2. Ο κορμός στραμμένος στη μία πλευρά. 3. Λυγίστε σε αυτή τη πλευρά. 4. Τα χέρια ίσια ψηλά, ο ιμάντας τεντωμένος. Η άλλη πλευρά.

Άσκηση No. 6

Ο ιμάντας κρατείται στα χέρια: το ένα χέρι στο γόνατο, το άλλο τεντώνει τον ιμάντα προς τα πάνω.


Άσκηση No. 7

Ο ιμάντας κρατείται ψηλά πίσω από τη πλάτη: τεντώστε τον ιμάντα και χαλαρώστε τον.


Άσκηση No. 8

Ο ιμάντας κρατείται πίσω από τη πλάτη, οι αγκώνες κοντά στο κορμό: τεντώστε τα χέρια εμπρός.


Άσκηση No. 9

Ο ιμάντας πίσω από τη πλάτη, τα χέρια στο πλάι: σταυρώστε τα χέρια μπροστά, το δεξί χέρι από πάνω, μετά το αριστερό.


Άσκηση No. 10

Ο ιμάντας κρατείται στα χέρια, οι αγκώνες κοντά στο σώμα: τεντώστε τον ιμάντα με το ένα χέρι στο πλάι, κρατήστε και τους δύο αγκώνες κοντά στο σώμα. Αλλάξτε πλευρά.


Άσκηση No. 11

Ο ιμάντας κρατείται στα χέρια, οι αγκώνες κοντά στο σώμα: τεντώστε τον ιμάντα με τα δύο χέρια στο πλάι, κρατήστε και τους δύο αγκώνες κοντά στο σώμα.


Άσκηση No. 12

Ο ιμάντας κρατείται κατά μήκος της πλάτης: τεντώστε το επάνω χέρι και χαλαρώστε, αλλάξτε χέρια.


Άσκηση No. 13

Ο ιμάντας κάτω από τα πόδια: τεντώστε τα χέρια ψηλά.


Άσκηση No. 14

Ο ιμάντας κάτω από τα πόδια: λυγίστε τους αγκώνες.


Άσκηση No. 15

Ο ιμάντας κάτω από τα πόδια: σηκώστε τα χέρια από το πλάι.


Άσκηση No. 16

Ο ιμάντας κάτω από τα πόδια: σηκώστε τα χέρια εμπρός.


Άσκηση No. 17

Ο ιμάντας βαλμένος στους μηρούς: σηκώστε τον ιμάντα ψηλά, πίσω, έπειτα χαμηλώστε τον.