Απαιτείται κάθισμα σε μπάλα, επίβλεψη

 

Λήψη PDF

Άσκηση No. 1

Καθίστε στη μπάλα: Λικνιστείτε σε κυκλική κίνηση με το κορμό στη φορά των δεικτών του ρολογιού και αντίστροφα.


Άσκηση No. 2

Καθίστε στη μπάλα: Λυγίστε στο πλάι.


Άσκηση No. 3

Καθίστε στη μπάλα: Γείρετε εμπρός και πίσω.


Άσκηση No. 4

Καθίστε στη μπάλα: γυρίστε το κεφάλι στις πλευρές, λυγίστε το κεφάλι εμπρός και πίσω.


Άσκηση No. 5

Καθίστε στη μπάλα: σηκώστε τα χέρια από τα πλάγια και κρατήστε τα ίσια – το ένα μετά το άλλο. Κρατήστε για μερικά δευτερόλεπτα.

Άσκηση No. 6

Καθίστε στη μπάλα: φτάστε στο πλάι.


Άσκηση No. 7

Καθίστε στη μπάλα: σηκώστε τα χέρια εμπρός και κρατήστε τα ίσια – το ένα μετά το άλλο.


Άσκηση No. 8

Καθίστε στη μπάλα: φτάστε εμπρός.


Άσκηση No. 9

Καθίστε στη μπάλα: σηκώστε τα χέρια ψηλά και κρατήστε τα ίσια – το ένα μετά το άλλο. Κρατήστε για μερικά δευτερόλεπτα.


Άσκηση No. 10

Καθίστε στη μπάλα: σηκώστε το ένα γόνατο. Κρατήστε για μερικά δευτερόλεπτα. Αλλάξτε γόνατο.


Άσκηση No. 11

Καθίστε στη μπάλα: σηκώστε το ένα γόνατο ψηλά και εκτείνετε το αντίθετο χέρι. Κρατήστε. Αλλάξτε πλευρά.


Άσκηση No. 12

Καθίστε στη μπάλα: σηκώστε το γόνατο και εκτείνετε και τα δύο χέρια εμπρός. Κρατήστε για μερικά δευτερόλεπτα. Αλλάξτε πόδι.


Άσκηση No. 13

Καθίστε στη μπάλα: σηκώστε το γόνατο, σηκώστε και τα δύο χέρια από τα πλάγια και κρατήστε τα ίσια. Κρατήστε για μερικά δευτερόλεπτα. Αλλάξτε πόδι.


Άσκηση No. 14

Καθίστε στη μπάλα: σηκώστε το γόνατο και κρατήστε το αντίθετο χέρι ίσια επάνω. Κρατήστε για μερικά δευτερόλεπτα. Αλλάξτε πλευρά.


Άσκηση No. 15

Καθίστε στη μπάλα: σηκώστε το γόνατο και κρατήστε και τα δύο χέρια ίσια επάνω. Κρατήστε για μερικά δευτερόλεπτα. Αλλάξτε πόδι.


Άσκηση No. 16

Καθίστε στη μπάλα: σηκώστε το γόνατο, φέρετέ το στο πλάι, τοποθετείστε το στο πάτωμα. Σηκώστε το πάλι, και τοποθετείστε το στο πάτωμα μπροστά. Την άλλη πλευρά.


Άσκηση No. 17

Καθίστε στη μπάλα με το πόδι πάνω σε μια άλλη μπάλα: κυλήστε τη μπάλα από τη φτέρνα στα δάχτυλα. Αλλάξτε πόδι.


Άσκηση No. 18

Καθίστε στη μπάλα: πετάξτε μια άλλη μπάλα στο φίλο σας, και πιάστε τη ξανά.


Άσκηση No. 19

Καθίστε στη μπάλα: πετάξτε μια άλλη μπάλα ψηλά και πιάστε τη.


Άσκηση No. 20

Καθίστε στη μπάλα: πιέστε μια άλλη μπάλα με τις παλάμες.