Καθισμένοι, χωρίς όργανα

 

Λήψη PDF

Άσκηση No. 1

Τα χέρια στους ώμους: κυκλικές κινήσεις εμπρός και πίσω.


Άσκηση No. 2

Χέρια μπροστά: παλάμες τεντωμένες.


Άσκηση No. 3

Χέρια στα γόνατα: σηκώστε τα χέρια τεντωμένα εμπρός και ξανά στα γόνατα.


Άσκηση No. 4

Χέρια τεντωμένα μπροστά: λυγίστε τα χέρια προς τους ώμους και επιστροφή.


Άσκηση No. 5

Χέρια στους ώμους: ενώστε τους αγκώνες και πάλι πίσω.

Άσκηση No. 6

Χέρια στους ώμους: τεντώστε τα χέρια στο πλάι


Άσκηση No. 7 (οι ασκήσεις 4 - 6 συνδυασμένες)

1. Χέρια στα γόνατα. 2. Χέρια τεντωμένα μπροστά. 3. Χέρια στους ώμους. 4. Αγκώνες στο πλάι. 5. Χέρια τεντωμένα στο πλάι. Όλες οι κινήσεις σε αντίστροφη σειρά.


Άσκηση No. 8

Χέρια στους ώμους: τεντώστε το ένα χέρι ψηλά και το άλλο χαμηλά, τα χέρια πίσω στους ώμους και αλλάξτε θέσεις στα χέρια.


Άσκηση No. 9 (η 8 συνεχίζεται)

1. Χέρια στους ώμους. 2. Τεντώστε το ένα χέρι ψηλά και το άλλο χαμηλά. 3. Στρέψτε το σώμα προς τη μεριά του χεριού χαμηλά. 4. Πίσω στο 1. 5. Επαναλάβετε από την άλλη μεριά.


Άσκηση No. 10

Χέρια τεντωμένα μπροστά: το ένα χέρι υπερέκταση μετά το άλλο.


Άσκηση No. 11 (η 10 συνεχίζεται)

Χέρια τεντωμένα : το ένα χέρι εκτείνεται ενώ το σώμα στρέφεται προς την αντίθετη πλευρά (το αντίθετο χέρι λυγίζει).Αλλάξτε πλευρά.


Άσκηση No. 12

Τα χέρια τεντωμένα στο πλάι: αγκαλιάστε το πάνω μέρος του κορμού μια φορά με το δεξί χέρι από πάνω και μετά με το αριστερό χέρι από πάνω.


Άσκηση No. 13

Τα χέρια λυγισμένα στο πλάι: ενώστε τα χέρια και πίσω στο πλάι.


Άσκηση No. 14

Τα χέρια λυγισμένα στο πλάι: περιστρέψτε τα χέρια προς τα κάτω και πάλι επάνω.


Άσκηση No. 15

1. Χέρια λυγισμένα στο πλάι. 2. Χέρια και αγκώνες ενωμένα. 3. Ανοίξτε στο πλάι ξανά. 4. Περιστρέψτε τα χέρια κάτω.


Άσκηση No. 16

Χέρια λυγισμένα στο πλάι: τεντώστε τα χέρια στο πλάι.


Άσκηση No. 17

Χέρια λυγισμένα στο πλάι: τεντώστε τα χέρια επάνω.


Άσκηση No. 18 (Άσκησηs 16 & 17 combined)

1. Χέρια λυγισμένα στο πλάι. 2. Τεντώστε τα χέρια στο πλάι. 3. Χέρια λυγισμένα στο πλάι. 4. Τεντώστε τα χέρια επάνω.


Άσκηση No. 19

Γραπώστε τον αγκώνα με το άλλο χέρι: σπρώξτε τον αγκώνα για να τεντώστε τον ώμο.


Άσκηση No. 20

Κρατήστε τη πλάτη της καρέκλας με το κορμό τεντωμένο: Κλίνετε προς τα εμπρός με το στήθος μπροστά.


Άσκηση No. 21

1. Παλάμες πλεγμένες μπροστά από το στήθος. 2. Τεντώστε εμπρός. 3. Σηκώστε. 4. Ανοίξτε τα χέρια στο πλάι. 5. Χέρια ευθεία κάτω